Domov 5 Dogodek 5 Muzejska matineja, palača Belgramoni Tacco

Muzejska matineja, palača Belgramoni Tacco

2. novembra, 2022

V nedeljo, 6. novembra 2022, ob 11. uri boste imeli priložnosti prisluhniti prof. dr. Ireni Lazar, dekanji Fakultete za humanistične študije Univerze ter izjemni arheologinji in specialistki za antično steklo.

Predavanje z naslovom “O oljenki z upodobitvijo steklopihača in antičnem steklu” bo potekalo v skopu prireditve Muzejska matineja v palači Belgramoni Tacco.

Na predavanju o rimski oljenki z upodobitvijo steklarske peči in steklopihačev, ki je bila najdena v grobu v bližini Školaric pri Kopru, se bomo sprehodili skozi razvoj steklarske obrti in povedali, zakaj je predstavljena oljenka tako izjemnega pomena, tudi v svetovnem merilu.

Povezava do predavanja: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yjk0M2I3NjktZGM5Ny00ZDljLWI5MzctN2Q3MzkwZTYxYjYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228067e741-c2a7-410d-bd01-321bae9bb57e%22%2c%22Oid%22%3a%22ef305b98-c39a-425b-91b8-f501fbf32fcc%22%7d

Opomba: Videokonferenca bo potekala preko brezplačne aplikacije Microsoft Teams.

Vljudno vabljeni!

Arhiv prispevkov in dogodkov
KONTAKT

Služba za promocijo in vseživljenjsko učenje

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije
Titov trg 5, 6000 Koper

promocija@fhs.upr.si
+386 (0)5 663 77 46

Skip to content