Domov 5 Dogodek 5 Zgodovinska pomlad 2022 – dr. Janja Sedlaček: Izgradnja in razvoj Luke Koper ter njen vpliv na gospodarske in socialne transformacije mesta

Zgodovinska pomlad 2022 – dr. Janja Sedlaček: Izgradnja in razvoj Luke Koper ter njen vpliv na gospodarske in socialne transformacije mesta

23. maja, 2022

Po letu 1947, še zlasti pa po letu 1954, ko je bilo ukinjeno Svobodno tržaško ozemlje, je bil Koper prizorišče pomembnih političnih, gospodarskih, družbenih in kulturnih sprememb.

Na eni strani je ta čas zaznamovalo hitro in intenzivno odseljevanje, na drugi strani pa (večinoma zložnejši in postopnejši) procesi priseljevanja ter oblikovanja nove politične, gospodarske, kulturne in družbene realnosti. Desetletja po drugi svetovni vojni so bila obdobje hitrega industrijskega in gospodarskega razcveta Kopra. Med najpomembnejšimi generatorji tega industrijskega razvoja je bila nedvomno tudi Luka Koper. Za mesto pa ni predstavljala le pomembnega akterja gospodarske rasti, ampak je bila v marsikaterem pogledu tudi pomemben dejavnik družbenih in kulturnih sprememb v mestu. Predavanje se bo zato osredotočilo na edinstveno zgodbo izgradnje in zgodnjega razvoja Luke Koper ter njeno vlogo v družbenih in kulturnih spremembah v mestu skozi objektiv tistih, ki so bili aktivno vključeni v njeno življenje – spomine dveh dolgoletnih direktorjev in lukin interni bilten.

Dr. Janja Sedlaček je leta 2015 na Univerzi v Ljubljani doktorirala s temo »Regionalni razvoj na Slovenskem v 20. stoletju«. Danes je kot asistentka z doktoratom zaposlena na Inštitutu za novejšo zgodovino, kjer se ukvarja s sodobno gospodarsko zgodovino, še zlasti pa z vprašanji regionalnega razvoja in regionalnih razlik, migracijskih procesov ter njihovih gospodarskih vzrokov in posledic, gospodarske zgodovine obmejnih področij in okoljske zgodovine. Je članica programske skupine »Ekonomska, socialna in okoljska zgodovina Slovenije« na omenjenem inštitutu ter sodeluje pri projektih »Migracije in družbene spremembe v primerjalni perspektivi: primer zahodne Slovenije po drugi svetovni vojni« ter »Migracije in razvoj na gorskih obmejnih območjih Švice in Slovenije: primerjalna perspektiva (18.–20. stoletje)”.

Arhiv prispevkov in dogodkov
KONTAKT

Služba za promocijo in vseživljenjsko učenje

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije
Titov trg 5, 6000 Koper

promocija@fhs.upr.si
+386 (0)5 663 77 46

Skip to content