Domov 5 Dogodek 5 Zgodovinska pomlad 2023: Lev Centrih in Polona Sitar, Pol kmet, pol proletarec. Integrirana kmečka ekonomija v socialistični Sloveniji, 1945 – 1991

Zgodovinska pomlad 2023: Lev Centrih in Polona Sitar, Pol kmet, pol proletarec. Integrirana kmečka ekonomija v socialistični Sloveniji, 1945 – 1991

25. aprila, 2023

Vljudno vabljeni na dogodek iz cikla Zgodovinska pomlad 2023. Integrirana kmečka ekonomija (IKE) je koncept, ki kmečko ekonomijo pojmuje kot celovit sistem agrarnih ter neagrarnih dejavnosti, in hkrati prenovljen pogled, saj v središče postavlja kmečkega človeka.

Knjiga je razdeljena po uveljavljenih periodizacijah, ki za mejnike obdobij socialistične Slovenije postavljajo reforme in ukrepe, ki so prinesli globlje spremembe v družbenem in gospodarskem življenju. Poslužuje se različnih metodoloških prijemov, ki temeljijo na arhivskem in statističnem gradivu ter na ustni zgodovini. Na ta način knjiga ponuja svež pogled na slovensko podeželje v socializmu, v katerem v ospredje stopijo odzivi kmečkega človeka na agrarne politike in individualni mikrosvet kmeta. Izkaže se, da je obstoj IKE mogoče najti v vseh treh obravnavanih socialističnih obdobjih, čeprav ne v povsem istih oblikah in enakem obsegu. To dokazuje, da je kombiniranje agrarnih, neagrarnih ter tržno usmerjenih dejavnosti večstoletna značilnost kmečke ekonomije na Slovenskem, ki je prestala tudi izzive socialističnega sistema.

Knjiga je pravkar izšla pri Založbi Univerze na Primorskem, predstavila pa jo bosta avtor in avtorica, Lev Centrih in Polona Sitar, in pisec uvodne študije Žarko Lazarević.

Doc. dr. Lev Centrih je predavatelj na Oddelku za zgodovino UP FHŠ in raziskovalec na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani.

Doc. dr. Polona Sitar je predavateljica na Oddelku za zgodovino UP FHŠ.

Prof. dr. Žarko Lazarević je predavatelj na Oddelku za zgodovino UP FHŠ in znanstveni svetnik na Inštitutu za novejšo zgodovino v Ljubljani.

Knjiga je prosto dostopna na naslednji povezavi: https://zalozba.upr.si/issn/2712-4649/978-961-293-215-2/

Arhiv prispevkov in dogodkov
KONTAKT

Služba za promocijo in vseživljenjsko učenje

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije
Titov trg 5, 6000 Koper

promocija@fhs.upr.si
+386 (0)5 663 77 46

Skip to content