Domov 5 Dogodek 5 Živali v prazgodovinski umetnosti 3

Živali v prazgodovinski umetnosti 3

20. aprila, 2023

Oddelek za arheologijo in dediščino Vas vljudno vabi na gostujoča predavanja v okviru DNEVOV HUMANISTIKE in cikla Živali v prazgodovinski umetnosti 3. 

Predavanja bodo potekala v petek, 21. aprila 2023 ob 12 uri v virtualnem ZooM okolju

 

Povezava do Zoom srečanja:

https://upr-si.zoom.us/j/9951997882?pwd=QTNrRXUzV2VvcVZETE0vV2lJaGFRdz09

Meeting ID: 995 199 7882

Passcode: 376402


 

PREDAVATELJI: 

Alenka Tomaž- Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Koper, Slovenija

»Biki na posodah«, in druge upodobitve živali starejše prazgodovine iz območja današnje Slovenije

 

Jacqueline Balen – Arheološki muzej u Zagrebu, Zagreb, Hrvaška

Vizualna sinteza: Od žrtvene životinje do zoomorfne plastike

 

Aleksandar Kapuran – Arheološki institut, Beograd, Srbija

Predstave životinja u praistoriji centralnog Balkana

 

Nikos Chausidis – Univerzitet Sv. Kiril i Metodij vo Skopje, Filozofski fakultet, Skopje, Makedonija

Mitski likovi s nogama ili rukama u obliku zoomorfnih protoma – semiotika i dijahroni pregled

 

Peter Turk – Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, Slovenija

Izbrana živalska motivika v situlski umetnosti


 

Izr. prof. dr. Alenka Tomaž, višja znanstvena sodelavka, je zaposlena na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Diplomirala (1995) in magistrirala (1999) je iz prazgodovinske arheologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in doktorirala (2010) na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. V svojem raziskovalnem delu se osredotoča na analize materialne kulture neolitskih in eneolitskih skupnosti na območju današnje Slovenije in Balkana. Sodelovala je pri več državnih temeljnih raziskovalnih projektih, prav tako pri številnih mednarodnih in bilateralnih projektih. Sodelovala in/ali vodila je mnoga arheološka izkopavanja na najdiščih v Sloveniji, Srbiji, Avstriji, Grčiji in v Severni Makedoniji. Izdala je 4 znanstvene knjige, soavtorica je dveh znanstvenih in dveh strokovnih monografij. Znanstvene članke je objavljala v priznanih znanstvenih revijah, svoje delo pa je predstavila na več mednarodnih znanstvenih konferencah in strokovnih srečanjih v Sloveniji in v tujini. Leta 2008 je prejela nagrado Slovenskega arheološkega društva za svoje delo na področju proučevanja neolitika in promocije znanstvenega dela.

Dr. Jacqueline Balen, muzejska svetnica, višja znanstvena sodelavka, je zaposlena v Arheološkem muzeju v Zagrebu. Diplomirala (1995), magistrirala (2002) in doktorirala (2010) je prazgodovinsko arheologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu. Od leta 1995 je zaposlena v Arheološkem muzeju v Zagrebu, kjer je od 2009 predstojnica prazgodovinskega oddelka, med letoma 2012 in 2015 pa je bila tudi direktorica muzeja. Aktivno sodeluje pri poučevanju na Univerzi v Zagrebu in na Univerzi Jurja Dobrile v Puli. Posveča se raziskavam prazgodovinske arheologije, analizam keramike in absolutni kronologiji mlajše kamene in bakrene dobe. Avtorica je več razstav in sodelavka pri mnogih razstavnih in znanstvenih projektih. Udeležila se je na več kot 70 znanstvenih srečanj doma in v tujini, izdala je 2 avtorski in 3 soavtorske knjige, 6 uredniških knjig, ter 92 znanstvenih, preglednih in strokovnih prispevkov. Sodelovala je pri več deset arheoloških izkopavanjih, trenutno pa vodi raziskave v Lasinji in Viškovcih. Prejela je letno nagrado Zgodovinskega društva Požege 2019. Od leta 2012 je tudi predsednica Hrvaškega arheološkega društva.

Dr. Aleksandar Kapuran je znanstveni svetnik Arheološkega inštituta v Beogradu. Diplomiral (1993), magistriral (2007) in doktoriral (2011) je prazgodovinsko arheologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Beogradu. Od leta 2006 je zaposlen na Arheološkem inštitutu. Ukvarja se s problematiko bakrene, bronaste in železne dobe na ozemlju Srbije. Je udeleženec številnih arheoloških raziskav v Srbiji in Grčiji ter sovoditelj mednarodnega projekta »Bronasta doba v severovzhodni Srbiji – metalurgija, naselbine in nekropole«, ki poteka v sodelovanju z Arheološkim inštitutom Avstrijske akademije znanosti na Dunaju. Avtor je več znanstvenih publikacij in študij v zvezi z družbami kovinskih obdobij na ozemlju Srbije in Balkana. V zadnjih letih se je osredotočil na preučevanje metalurških skupnosti bakrene in bronaste dobe ter zgodnje metalurgije bakra in brona.

Prof. dr. Nikos Chausidis je diplomiral (1984), magistriral (1992) in doktoriral (2002) na Filozofski fakulteti Univerze Sv. Cirila in Metoda v Skopju na Inštitutu za umetnostno zgodovino in arheologijo. Od leta 1986 je zaposlen na istem inštitutu, najprej kot asistent, kasneje pa kot docent in profesor. V svojih raziskavah se osredotoča predvsem na semiotično raziskovanje v arheologiji in muzeologiji, transpozicijo simbolov, mitov in religije v slikovnih in vizualnih medijih, zlasti znotraj prazgodovinskih, starodavnih in srednjeveških poganskih kultur balkanskih in slovanskih prebivalcev. Je tudi avtor več kot 150 člankov objavljenih v znanstvenih revijah in zbornikih, v Makedoniji in tujini, s področja arheologije, etnologije in antropologije, ter 11 znanstvenih in strokovnih monografij. Predaval je na Filozofski fakulteti v Zagrebu, Ljubljani, Zadru in na Novi bolgarski univerzi v Sofiji.

Dr. Peter Turk je muzejski in znanstveni svetnik zaposlen v Narodnem muzeju Slovenije. Diplomiral (1990), magistriral (1994) in doktoriral (2000) je iz prazgodovinske arheologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani , kjer je med letoma 1990 in 2000 bil tudi zaposlen. Od leta 2000 je kot kustos za prazgodovino in kot glavni urednik serije Katalogi in monografije zaposlen v Narodnem muzeju Slovenije. Od leta 1997 je vodil obsežna zaščitna arheološka izkopavanja, sodeloval je na petnajstih mednarodnih znanstvenih kongresih , ter pri postavitvi dvanajstih arheoloških razstav. Je avtor preko 200 znanstvenih, strokovnih in poljudnih prispevkov. Njegovo raziskovalno zanimanje je povezano s preučevanjem bronaste in železne dobe, zlasti z raziskovanjem fenomena depojev, pa tudi naselbinskim in poselitvenim študijam. Poleg tega, posveča se situlski umetnosti ter raziskavam neolitika in bakrene dobe na območju Slovenije.

 

Arhiv prispevkov in dogodkov
KONTAKT

Služba za promocijo in vseživljenjsko učenje

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije
Titov trg 5, 6000 Koper

promocija@fhs.upr.si
+386 (0)5 663 77 46

Skip to content