Arheologija

Predmetnik doktorskega študija

Predmetnik

Sodobna teorija in metodologija arheologije

2 notranje izbirna predmeta

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Sodobna teorija in metodologija arheologije

2 notranje izbirna predmeta

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Sodobna teorija in metodologija arheologije

2 notranje izbirna predmeta

Notranje ali zunanje izbirni predmet

1. letnik
15 ECTS
2 x 15 ECTS
15 ECTS

Notranje izbirni predmet

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Samostojno raziskovalno delo/objava znanstvenega članka

Priprava dispozicije doktorske disertacije

Notranje izbirni predmet

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Samostojno raziskovalno delo/objava znanstvenega članka

Priprava dispozicije doktorske disertacije

Notranje izbirni predmet

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Samostojno raziskovalno delo/objava znanstvenega članka

Priprava dispozicije doktorske disertacije

2. letnik
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS

Doktorska disertacija

Doktorska disertacija

Doktorska disertacija

3. letnik
60 ECTS

Študije kamnitih artefaktov

Prazgodovinska umetnost

Starejša kamena doba Balkana

Arheologija mezolitika in neolitika

Kulti, depoji, grobišča – arheologija bronaste dobe

Železnodobne skupnosti Evrope

Keltska arheologija

Provincialna rimska arheologija med Jadranom in Panonijo

Rimsko mesto - vir romanizacije

Rimska umetnost – pomen in odmevi

Študije antičnega stekla

Antična numizmatika

Latinska epigrafika

Viri za antično zgodovino

Slovanska arheologija

Arheologija srednjega veka

Srednjeveška arheologija Balkana

Arheologija Serenissime

Arheološke analize materialne kulture

Arheologija predantične Evrope

Stare sredozemske civilizacije

Antična grška in rimska zgodovina

Študije kamnitih artefaktov

Prazgodovinska umetnost

Starejša kamena doba Balkana

Arheologija mezolitika in neolitika

Kulti, depoji, grobišča – arheologija bronaste dobe

Železnodobne skupnosti Evrope

Keltska arheologija

Provincialna rimska arheologija med Jadranom in Panonijo

Rimsko mesto - vir romanizacije

Rimska umetnost – pomen in odmevi

Študije antičnega stekla

Antična numizmatika

Latinska epigrafika

Viri za antično zgodovino

Slovanska arheologija

Arheologija srednjega veka

Srednjeveška arheologija Balkana

Arheologija Serenissime

Arheološke analize materialne kulture

Arheologija predantične Evrope

Stare sredozemske civilizacije

Antična grška in rimska zgodovina

Študije kamnitih artefaktov

Prazgodovinska umetnost

Starejša kamena doba Balkana

Arheologija mezolitika in neolitika

Kulti, depoji, grobišča – arheologija bronaste dobe

Železnodobne skupnosti Evrope

Keltska arheologija

Provincialna rimska arheologija med Jadranom in Panonijo

Rimsko mesto - vir romanizacije

Rimska umetnost – pomen in odmevi

Študije antičnega stekla

Antična numizmatika

Latinska epigrafika

Viri za antično zgodovino

Slovanska arheologija

Arheologija srednjega veka

Srednjeveška arheologija Balkana

Arheologija Serenissime

Arheološke analize materialne kulture

Arheologija predantične Evrope

Stare sredozemske civilizacije

Antična grška in rimska zgodovina

Notranje izbirni predmeti
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS

Notranje izbirni predmeti so tisti, ki jih študent izbira znotraj študijskega programa, zunanje izbirni pa tisti, ki jih študent lahko izbira v okviru drugih študijskih programov, tako znotraj stroke kot tudi izven stroke.  Program vsebuje naslednje vsebinske sklope (v oklepaju so navedeni predmeti, ki sodijo v posamezni sklop):

  • Prazgodovinska arheologija,
  • Antična arheologija,
  • Arheologija srednjega in novega veka.
Skip to content