Geografija

Predmetnik doktorskega študija

Predmetnik

Teorija in metodologija geografije

2 izbirna predmeta

Priprava dispozicije doktorske disertacije

Teorija in metodologija geografije

2 izbirna predmeta

Priprava dispozicije doktorske disertacije

Teorija in metodologija geografije

2 izbirna predmeta

Priprava dispozicije doktorske disertacije

1. letnik
15 ECTS
2 x 15 ECTS
15 ECTS

Skupni doktorski seminar

Prijava teme doktorske disertacije in javna predstavitev dispozicije doktorske disertacije

Raziskovalno delo in priprava doktorske disertacije

Skupni doktorski seminar

Prijava teme doktorske disertacije in javna predstavitev dispozicije doktorske disertacije

Raziskovalno delo in priprava doktorske disertacije

Skupni doktorski seminar

Prijava teme doktorske disertacije in javna predstavitev dispozicije doktorske disertacije

Raziskovalno delo in priprava doktorske disertacije

2. letnik
5 ECTS
5 ECTS
50 ECTS

Raziskovalno delo in priprava doktorske disertacije

Objava znanstvenega prispevka. Upoštevajo se naslednje COBISS tipologije del za vodenje bibliografij: 1.01, 1.02, 1.03, 1.06, 1.08, 1.16, 2.01, 2.03 ali 2.04.

Javna predstavitev rezultatov raziskovalnega dela z zagovorom doktorske disertacije

Raziskovalno delo in priprava doktorske disertacije

Objava znanstvenega prispevka. Upoštevajo se naslednje COBISS tipologije del za vodenje bibliografij: 1.01, 1.02, 1.03, 1.06, 1.08, 1.16, 2.01, 2.03 ali 2.04.

Javna predstavitev rezultatov raziskovalnega dela z zagovorom doktorske disertacije

Raziskovalno delo in priprava doktorske disertacije

Objava znanstvenega prispevka. Upoštevajo se naslednje COBISS tipologije del za vodenje bibliografij: 1.01, 1.02, 1.03, 1.06, 1.08, 1.16, 2.01, 2.03 ali 2.04.

Javna predstavitev rezultatov raziskovalnega dela z zagovorom doktorske disertacije

3. letnik
40 ECTS
10 ECTS
10 ECTS

Planiranje in trajnostni razvoj

Okoljske spremembe in naravne nesreče

Politična geografija in geografija globalizacije

Ekonomska geografija in geografija marginalnosti

Planiranje in trajnostni razvoj

Okoljske spremembe in naravne nesreče

Politična geografija in geografija globalizacije

Ekonomska geografija in geografija marginalnosti

Planiranje in trajnostni razvoj

Okoljske spremembe in naravne nesreče

Politična geografija in geografija globalizacije

Ekonomska geografija in geografija marginalnosti

Izbirni predmeti
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
Skip to content