Jezik in medkulturnost

Predmetnik doktorskega študija

Predmetnik

Metodologija raziskovanja jezikov

Priprava dispozicije doktorske disertacije

2 notranje izbirna predmeta

Metodologija raziskovanja jezikov

Priprava dispozicije doktorske disertacije

2 notranje izbirna predmeta

Metodologija raziskovanja jezikov

Priprava dispozicije doktorske disertacije

2 notranje izbirna predmeta

1. letnik
15 ECTS
15 ECTS
2 x 15 ECTS

Doktorski seminar

Prijava teme doktorske disertacije in javna predstavitev dispozicije doktorske disertacije

Individualno raziskovalno delo

Doktorski seminar

Prijava teme doktorske disertacije in javna predstavitev dispozicije doktorske disertacije

Individualno raziskovalno delo

Doktorski seminar

Prijava teme doktorske disertacije in javna predstavitev dispozicije doktorske disertacije

Individualno raziskovalno delo

2. letnik
5 ECTS
5 ECTS
50 ECTS

Individualno raziskovalno delo

Objava znanstvenega prispevka

Javna predstavitev rezultatov raziskovalnega dela z zagovorom doktorske disertacije

Individualno raziskovalno delo

Objava znanstvenega prispevka

Javna predstavitev rezultatov raziskovalnega dela z zagovorom doktorske disertacije

Individualno raziskovalno delo

Objava znanstvenega prispevka

Javna predstavitev rezultatov raziskovalnega dela z zagovorom doktorske disertacije

3. letnik
40 ECTS
10 ECTS
10 ECTS

Književnost

Jezikoslovje

Didaktika jezikov

Večjezičnost in medkulturnost

Italijanski jezik kot jezik okolja

Jezikovne politike in jeziki v stiku

Urejanje in upravljanje različnosti

Etnične politike

Prevodoslovje

Književnost

Jezikoslovje

Didaktika jezikov

Večjezičnost in medkulturnost

Italijanski jezik kot jezik okolja

Jezikovne politike in jeziki v stiku

Urejanje in upravljanje različnosti

Etnične politike

Prevodoslovje

Književnost

Jezikoslovje

Didaktika jezikov

Večjezičnost in medkulturnost

Italijanski jezik kot jezik okolja

Jezikovne politike in jeziki v stiku

Urejanje in upravljanje različnosti

Etnične politike

Prevodoslovje

Notranje izbirni predmeti
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
Skip to content