Slovenistika

Predmetnik doktorskega študija

Predmetnik

Metodologija jezikoslovnega raziskovanja

Metodologija literarnega raziskovanja

3 notranje izbirni predmeti

Metodologija jezikoslovnega raziskovanja

Metodologija literarnega raziskovanja

3 notranje izbirni predmeti

Metodologija jezikoslovnega raziskovanja

Metodologija literarnega raziskovanja

3 notranje izbirni predmeti

1. letnik
15 ECTS
15 ECTS
3 x 15 ECTS

Notranje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Samostojno raziskovalno delo

Priprava in javna predstavitev dispozicije doktorske disertacije

Notranje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Samostojno raziskovalno delo

Priprava in javna predstavitev dispozicije doktorske disertacije

Notranje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Samostojno raziskovalno delo

Priprava in javna predstavitev dispozicije doktorske disertacije

2. letnik
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS

Priprava in zagovor doktorske disertacije

Priprava in zagovor doktorske disertacije

Priprava in zagovor doktorske disertacije

3. letnik
60 ECTS

Narečja kot živa kulturna dediščina

Fonologija in fonetika slovenskega jezika

Korpusne raziskave slovenskega jezika

Leksikalno pomenoslovje

Multimodalna diskurzivna analiza

Pragmatika in analiza ideologij

Retorika, jezik in razvoj demokracije

Skladnja v formalnem jezikoslovju

Uporaba retoričnih figur v znanstvenem diskurzu

Diahronija slovenskega jezika

Zmote in napake v sklepanju in argumentiranju

Dramatika modernizma in postmodernizma

Filozofija drame

Ideologija, literatura in konstrukcija naroda

Mladinska književnosti in družba

Od utilitarnosti k literarnosti – slovensko pripovedništvo od začetkov do 20. stoletja

Pesniške poetike na prelomu tisočletja

Rojstvo slovenske književnosti – slovensko slovstvo 16. stoletja v evropskem kontekstu

Slovenska kultura med literaturo in glasbo

Slovenska literatura in film

Narečja kot živa kulturna dediščina

Fonologija in fonetika slovenskega jezika

Korpusne raziskave slovenskega jezika

Leksikalno pomenoslovje

Multimodalna diskurzivna analiza

Pragmatika in analiza ideologij

Retorika, jezik in razvoj demokracije

Skladnja v formalnem jezikoslovju

Uporaba retoričnih figur v znanstvenem diskurzu

Diahronija slovenskega jezika

Zmote in napake v sklepanju in argumentiranju

Dramatika modernizma in postmodernizma

Filozofija drame

Ideologija, literatura in konstrukcija naroda

Mladinska književnosti in družba

Od utilitarnosti k literarnosti – slovensko pripovedništvo od začetkov do 20. stoletja

Pesniške poetike na prelomu tisočletja

Rojstvo slovenske književnosti – slovensko slovstvo 16. stoletja v evropskem kontekstu

Slovenska kultura med literaturo in glasbo

Slovenska literatura in film

Narečja kot živa kulturna dediščina

Fonologija in fonetika slovenskega jezika

Korpusne raziskave slovenskega jezika

Leksikalno pomenoslovje

Multimodalna diskurzivna analiza

Pragmatika in analiza ideologij

Retorika, jezik in razvoj demokracije

Skladnja v formalnem jezikoslovju

Uporaba retoričnih figur v znanstvenem diskurzu

Diahronija slovenskega jezika

Zmote in napake v sklepanju in argumentiranju

Dramatika modernizma in postmodernizma

Filozofija drame

Ideologija, literatura in konstrukcija naroda

Mladinska književnosti in družba

Od utilitarnosti k literarnosti – slovensko pripovedništvo od začetkov do 20. stoletja

Pesniške poetike na prelomu tisočletja

Rojstvo slovenske književnosti – slovensko slovstvo 16. stoletja v evropskem kontekstu

Slovenska kultura med literaturo in glasbo

Slovenska literatura in film

Notranje izbirni predmeti
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
Skip to content