Upravljanje virov in arhivov

Predmetnik doktorskega študija

Predmetnik

Upravljanje z informacijami in znanjem

3 notranje izbirni predmeti

Upravljanje z informacijami in znanjem

3 notranje izbirni predmeti

Upravljanje z informacijami in znanjem

3 notranje izbirni predmeti

1. letnik
15 ECTS
3 x 15 ECTS

Raziskovalno delo v obliki objave znanstvenega članka

Priprava dispozicije doktorske disertacije

Notranje izbirni predmet

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Raziskovalno delo v obliki objave znanstvenega članka

Priprava dispozicije doktorske disertacije

Notranje izbirni predmet

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Raziskovalno delo v obliki objave znanstvenega članka

Priprava dispozicije doktorske disertacije

Notranje izbirni predmet

Notranje ali zunanje izbirni predmet

2. letnik
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS

Doktorska disertacija

Doktorska disertacija

Doktorska disertacija

3. letnik
60 ECTS

Znanstvene metode obdelave arhivskega gradiva

Sodobna arhivistika

Arhivi in pravno varstvo

Materialno varovanje arhivskega gradiva

Ohranjanje avtentičnosti elektronskega gradiva

Informacijske potrebe uporabnikov

Informacijske potrebe uporabnikov

Znanstvene metode obdelave arhivskega gradiva

Sodobna arhivistika

Arhivi in pravno varstvo

Materialno varovanje arhivskega gradiva

Ohranjanje avtentičnosti elektronskega gradiva

Informacijske potrebe uporabnikov

Informacijske potrebe uporabnikov

Znanstvene metode obdelave arhivskega gradiva

Sodobna arhivistika

Arhivi in pravno varstvo

Materialno varovanje arhivskega gradiva

Ohranjanje avtentičnosti elektronskega gradiva

Informacijske potrebe uporabnikov

Informacijske potrebe uporabnikov

Notranje izbirni predmeti - smer Upravljanje arhivov
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS

Kulturni viri in sonaravni razvoj

Upravljanje kulturne dediščine

Konservatorstvo arhitekturne dediščine

Primerjalno pravno varstvo kulturne dediščine

Analiza in prezentacija dediščine z GIS in 3D tehnikami

Indeksiranje na področju kulturne dediščine in arhivistike

Digitalizacija kulturne dediščine

Projektno načrtovanje v humanistiki

Kulturni viri in sonaravni razvoj

Upravljanje kulturne dediščine

Konservatorstvo arhitekturne dediščine

Primerjalno pravno varstvo kulturne dediščine

Analiza in prezentacija dediščine z GIS in 3D tehnikami

Indeksiranje na področju kulturne dediščine in arhivistike

Digitalizacija kulturne dediščine

Projektno načrtovanje v humanistiki

Kulturni viri in sonaravni razvoj

Upravljanje kulturne dediščine

Konservatorstvo arhitekturne dediščine

Primerjalno pravno varstvo kulturne dediščine

Analiza in prezentacija dediščine z GIS in 3D tehnikami

Indeksiranje na področju kulturne dediščine in arhivistike

Digitalizacija kulturne dediščine

Projektno načrtovanje v humanistiki

Notranje izbirni predmeti - smer Upravljanje kulturnih virov
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
Skip to content