Zgodovina Evrope in Sredozemlja

Predmetnik doktorskega študija

Predmetnik

Teorije zgodovinopisja

Priprava znanstvenega članka

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Teorije zgodovinopisja

Priprava znanstvenega članka

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Teorije zgodovinopisja

Priprava znanstvenega članka

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

1. letnik
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS

Priprava in zagovor dispozicije doktorske disertacije

Raziskovalno delo

Zunanje izbirni predmet

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Priprava in zagovor dispozicije doktorske disertacije

Raziskovalno delo

Zunanje izbirni predmet

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Priprava in zagovor dispozicije doktorske disertacije

Raziskovalno delo

Zunanje izbirni predmet

Notranje ali zunanje izbirni predmet

2. letnik
20 ECTS
10 ECTS
15 ECTS
15 ECTS

Priprava in zagovor doktorske disertacije

Priprava in zagovor doktorske disertacije

Priprava in zagovor doktorske disertacije

3. letnik
60 ECTS

Družba, gospodarstvo in kultura v srednjeveškem sredozemskem prostoru

Zgodovina srednjeveških in zgodnjenovoveških institucij v sredozemskem prostoru

Agrarne skupnosti in ustanove v obdobju novega veka

Jadran med Evropo in svetom (6.-19. stol.)

Zgodovina cesarstev srednje in vzhodne Evrope

Revolucije – zgodovinska stvarnost ali iluzija?

Zgodovina odnosov med cerkvenimi in državnimi oblastmi v Srednji Evropi

Slovenska in hrvaška nacionalna zgodovina v 19. stoletju

Primerjalna zgodovina Jugovzhodne Evrope v 19. in 20. stoletju

Ideologije 20. stoletja

Druga svetovna vojna – globalne, nacionalne in regionalne dimenzije

Socialna zgodovina

Zgodovina evropskih integracij

Zgodovina spolov

Paleografija in diplomatika

Ustna zgodovina – med spominom in pripovedjo

Zgodovina manjšin

Primerjalna gospodarska zgodovina Evrope in Sredozemlja 16. - 20. st.

Umetnostna zgodovina Evrope in Sredozemlja – izbrane vsebine

Antična grška in rimska zgodovina

Arheološke analize materialne kulture

Stare sredozemske civilizacije

Arheologija predantične Evrope

Družba, gospodarstvo in kultura v srednjeveškem sredozemskem prostoru

Zgodovina srednjeveških in zgodnjenovoveških institucij v sredozemskem prostoru

Agrarne skupnosti in ustanove v obdobju novega veka

Jadran med Evropo in svetom (6.-19. stol.)

Zgodovina cesarstev srednje in vzhodne Evrope

Revolucije – zgodovinska stvarnost ali iluzija?

Zgodovina odnosov med cerkvenimi in državnimi oblastmi v Srednji Evropi

Slovenska in hrvaška nacionalna zgodovina v 19. stoletju

Primerjalna zgodovina Jugovzhodne Evrope v 19. in 20. stoletju

Ideologije 20. stoletja

Druga svetovna vojna – globalne, nacionalne in regionalne dimenzije

Socialna zgodovina

Zgodovina evropskih integracij

Zgodovina spolov

Paleografija in diplomatika

Ustna zgodovina – med spominom in pripovedjo

Zgodovina manjšin

Primerjalna gospodarska zgodovina Evrope in Sredozemlja 16. - 20. st.

Umetnostna zgodovina Evrope in Sredozemlja – izbrane vsebine

Antična grška in rimska zgodovina

Arheološke analize materialne kulture

Stare sredozemske civilizacije

Arheologija predantične Evrope

Družba, gospodarstvo in kultura v srednjeveškem sredozemskem prostoru

Zgodovina srednjeveških in zgodnjenovoveških institucij v sredozemskem prostoru

Agrarne skupnosti in ustanove v obdobju novega veka

Jadran med Evropo in svetom (6.-19. stol.)

Zgodovina cesarstev srednje in vzhodne Evrope

Revolucije – zgodovinska stvarnost ali iluzija?

Zgodovina odnosov med cerkvenimi in državnimi oblastmi v Srednji Evropi

Slovenska in hrvaška nacionalna zgodovina v 19. stoletju

Primerjalna zgodovina Jugovzhodne Evrope v 19. in 20. stoletju

Ideologije 20. stoletja

Druga svetovna vojna – globalne, nacionalne in regionalne dimenzije

Socialna zgodovina

Zgodovina evropskih integracij

Zgodovina spolov

Paleografija in diplomatika

Ustna zgodovina – med spominom in pripovedjo

Zgodovina manjšin

Primerjalna gospodarska zgodovina Evrope in Sredozemlja 16. - 20. st.

Umetnostna zgodovina Evrope in Sredozemlja – izbrane vsebine

Antična grška in rimska zgodovina

Arheološke analize materialne kulture

Stare sredozemske civilizacije

Arheologija predantične Evrope

Notranje izbirni predmeti
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
15 ECTS
Skip to content