Informacije za študente

Študijski urnik 2022/23

Preko vstopne strani ŠIS lahko dostopate do urnikov tekočega študijskega leta.

Okence Koledarski teden vam prikaže začetek posameznega semestra. Do svojega predmetnika dostopate tako, da pri okencu Vrsta izberete možnost Letniki in pri okencu Element izberete vpisan študijski program ter letnik. (primer: Študenti 1. letnika vpisanega študijskega programa Zgodovina izberete 1ZGO). Pri posameznem letniku se prikažejo temeljni predmeti vpisanega študijskega programa, medtem ko si termine izbranih izbirnih predmetov (velja predvsem za 1. letnike) pregledujete pod tistim študijskim programov v okviru katerega je predmet ponujen (primer: Če ste izbrali izbirni predmet Uvod v študij zgodovine, najdete termin tega predmeta pri 1ZGO). Za lažjo orientacijo glejte predmetnik svojega študijskega programa.

Pri izbiri izbirnih predmetov bodite pozorni na to, da se termini predmetov na urniku ne prekrivajo. Predmeti so večinoma semestrski, zato jih najdete bodisi v Urniku jesenskega semestra bodisi v Urniku spomladanskega semestra tekočega študijskega leta.

Obrazci in priročniki

Aktualna obvestila

Referat za študentske zadeve študente obvešča predvsem preko elektronske oglasne deske (ŠIS), kjer so objavljene informacije o dogodkih na fakulteti, spremembah znotraj pedagoškega procesa, knjižničnih in mednarodnih novostih ter vseh ostalih pomembnih zadevah v zvezi s študijem.

Informacijske storitve

Uporabniško ime in geslo
Vsi študenti ob vpisu na fakulteto dobite uporabniško ime, ki je enako vaši vpisni številki ter geslo, ki velja za vse spodaj naštete storitve.

Poleg običajnega uporabniškega imena, ki se uporablja za vse storitve, ki jih nudi fakulteta oz. univerza, dobite tudi uporabniško ime z dodano domeno @student.upr.si (če bi bilo vaše uporabniško ime 1234567 je torej vaše uporabniško ime za eduroam 1234567@student.upr.si), s katero lahko dostopate do storitev v federaciji AAI, do brezžičnega omrežja eduroam in do Office 365.

Spremembe gesla
Sprememba gesla je možna preko ŠIS-a v razdelku MOJI PODATKI – Gesla.

Sprememba gesla bo v ostalih storitvah vidna v roku ene ure.

Pozabljeno geslo
Pozabljeno geslo je možno obnoviti z obiskom referata fakultete. S seboj je potrebno imeti študentsko izkaznico ali drug dokument, s katerim lahko dokažete svojo istovetnost.

Oddaljeni dostop do člankov in drugih virov
Na https://remote.upr.si/ so navodila za oddaljeni dostop, s katerim lahko dostopate do člankov in drugih virov, ki so običajno dostopni samo iz omrežja Univerze na Primorskem.

Brezžično omrežje – Eduroam

Eduroam (education roaming) je mednarodna federacija brezžičnih omrežij za uporabnike iz izobraževalne in raziskovalne sfere. Študenti, učenci, pedagogi, raziskovalci in drugi lahko uporabljajo vsako brezžično omrežje Eduroam, v Sloveniji ali tujini. Za uporabo je potrebno le odpreti prenosnik in to ne glede na to kje: na domači ustanovi ali na primer na Univerzi v Edinburgu.

Uporabniško ime za eduroam je opisano v drugem odstavku poglavja Uporabniško ime in geslo.

Za ureditev povezave je na večini naprav potrebno namestiti posebno programsko opremo, ki jo dobite na cat.eduroam.org. Za sisteme android sistem Eduroam CAT še nima na voljo avtomatičnega orodja, zato je tam potrebno omrežje nastaviti ročno, navodila so na voljo tukaj.

Skip to content