Izbirnost predmetov

Izbirnost predmetov med članicami UP

Univerza na Primorskem (UP) svojim študentom ponuja pestro ponudbo izbirnih predmetov z različnih področij. Pravilnik o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem omogoča študentom, da v okviru letnika vpisanega študijskega programa izbirajo predmete tudi na drugih članicah UP, tam opravljajo študijske in izpitne obveznosti ter nabirajo kreditne točke po ECTS, ki bodo priznane kot del opravljenih študijskih obveznosti.

Poleg možnosti, ki jih ponujata mednarodna in nacionalna mobilnost, je tako študentom UP omogočeno tudi izbiranje predmetov drugih članic UP, v obsegu, ki ga omogoča študijski program, v katerega so vpisani.

Podrobnejše informacije o postopku izbirnosti so v Pravilniku o izvajanju izbirnosti med članicami Univerze na Primorskem.

Za splošne informacije o izbirnosti se lahko obrnete na Službo za prijavno vpisne postopke in študentske zadeve UP, za podatke o izbirnosti v okviru študijskih programov članic pa na koordinatorja za izbirnost, ki je naveden v informacijskem paketu.

RAZPIS ZA IZBIRNOST V ŠTUDIJSKEM LETU 2022/2023

Rok za oddajo prijavnih obrazcev za izbirnost med članicami UP za študijsko leto 2022/2023 je sreda, 5. oktober 2022. Več o prijavi in možnostih izbire za izvedbo izbirnosti je objavljeno v spodnjih povezavah.

LETAK

Razpis za izbirnost 2022/2023
Informacijski paket 2022/2023
Prijavni obrazec 

Skip to content