Konfucijeva učilnica Koper (KUK)

Tečaji

Tečaj kitajskega jezika in kulture za odrasle, študente in dijake (30 ur)

Tečaj je namenjen vsem, ki se želijo pobliže seznaniti s kitajskim jezikom, se naučiti osrednjega vsakdanjega besednjaka in fraz, hkrati pa spoznati običajno življenje na Kitajskem, kot ga doživljajo domačini in tudi tujci, če v tej deželi preživijo daljše obdobje. Udeleženci tečaja se bodo seznanili predvsem z veščinami osnovnega sporazumevanja v kitajščini, zato bodo ob koncu tečaja zmožni kratke konverzacije, povezane s samopredstavitvijo, potovanjem, kupovanjem in prehrano. Jezikovno znanje bodo tečajniki obogatili še z vpogledi v bogato kitajsko kulturo in vidiki vsakdanjega življenja, kar jim bo omogočilo razviti osrednje spretnosti medkulturne sporazumevalne zmožnosti.

Cena tečaja za udeleženca: 150 evrov, za študente in dijake 50 evrov

Tečaj kitajskega jezika in kulture za osnovnošolce (30 ur)

Tečaj je namenjen vsem osnovnošolcem, ki se želijo pobliže seznaniti s kitajskim jezikom, se naučiti osrednjega vsakdanjega besednjaka in fraz (pozdravljanje, predstavljanje, povabilo, poslavljanje, člani družine, opis vsakdanjika in bivalnih navad, številke, plačevanje in denarne enote, nakupovanje, dogovori s časom in datumom ipd), spoznati nekatere bistvene prvine običajnega življenja na Kitajskem, kot so praznovanja, šege in navade, osrednji mitološki in zgodovinski liki, hkrati pa bi se radi naučili tudi nekaj ročnih spretnosti iz bogate zakladnice kitajske umetnosti v delavnicah o kaligrafiji, maskah iz pekinške opere, papirnatih rezankah in podobnem.

Cena tečaja za udeleženca je: 60 evrov

Poslovni kitajski jezik in sporazumevalna kultura (30 ur)

Tečaj je namenjen poslovnežem in njihovim sodelavcem, ki se želijo kitajskim poslovnim partnerjem približati tudi preko kitajskega jezika in sporazumevalne kulture. Udeleženec tečaja spozna preproste sporazumevalne funkcije in fraze (pozdravljanje, predstavljanje, povabilo, poslavljanje, naročanje v kavarni ali restavraciji, plačevanje in denarne enote, nakupovanje, telefoniranje, dogovori s časom in datumom ipd). Hkrati bomo predstavili nekaj bistvenih kulturnih vsebin, ki tečajnikom približa kitajske navade in običaje, kar omogoči uspešno medkulturno sporazumevanje. Združevanje jezikovnih in medkulturnih prvin usmeri vsebine tečaja in vodi k hitrejšem razvoju zmožnosti sproščenega sporazumevanja v kitajščini.

Cena tečaja za udeleženca: 150 evrov

Kitajski jezik in kultura za turistične delavce (30 ur)

Tečaj je namenjen turističnim delavcem (hotelskemu osebju, osebju v turističnih agencijah, vodičem in drugim), saj bodo spoznali osnove kitajskega jezika, pa tudi najpogostejšo frazeologijo v rabi ob stiku s kitajskimi turisti, hkrati pa jim bomo predstavili nekaj bistvenih kulturnih vsebin, da bi jim približali kitajske navade in običaje, kar bo omogočilo medkulturno sporazumevanje. Tečaj uvaja preproste sporazumevalne vzorce, ki jih uporabljamo za ubesedovanje vsakdanjih vsebin, kot tudi pogoste teme razgovora v hotelskih in uslužnostnih dejavnostih. S tem tečaj omogoča hitro in uspešno učenje kitajščine, hkrati pa kulturne in medkulturne vsebine ozavestijo sporazumevalne vzorce, da razvijemo medkulturno sporazumevalno zmožnost v kitajskem jeziku. Združevanje jezikovnih in medkulturnih prvin bo omogočilo udeležencem tečaja, da bodo kitajskim turistom nudili prilagojene usluge ob njihovem obisku pri nas.

Cena tečaja za udeleženca: 150 evrov

Skip to content