Arheološka dediščina Sredozemlja

Kompetence in zaposlitvene možnosti magistrov

Kompetence in znanja diplomantov

Diplomanti/-ke programa bodo pridobili širše primerljiva temeljna znanja s področja arheologije; poznavanje osnovnih metod in tehnik terenskega in poterenskega arheološkega dela, ki vključuje mdr. segmente laboratorijskega dela in dokumentacijskih postopkov, jim bo omogočilo vključevanje v delovne procese prepoznavanja, evidentiranja, vrednotenja, varovanja, prezentacije in promocije arheološke dediščine.

Pridobljene kompetence:

 • Teoretično znanje in praktična uporaba metodoloških orodij arheološke vede.
 • Identifikacija, analiza in interpretacija arheoloških ostalin ter kritičen odnos do vseh arheoloških virov in njihove interpretacije.
 • Poznavanje in razumevanje teoretičnih in praktičnih osnov s področja materialne kulturne dediščine na Slovenskem in v Evropi s poudarkom na sredozemskem prostoru.
 • Kritično vrednotenje materialne kulture.
 • Interdisciplinarno povezovanje znanj vseh humanističnih strok, kritično preverjanje informacij in fenomenov v strokovnih okoljih.
 • Vrednotenje človekovega vpliva na okolje v vseh zgodovinskih obdobjih, od prazgodovine do današnje dobe.
 • Poznavanje in samostojna uporaba področno specifičnih znanstvenih in metodoloških orodij za identifikacijo in reševanje konkretnih delovnih problemov s področja prepoznavanja, vrednotenja, dokumentiranja, varovanja in popularizacije arheološke dediščine.
 • Samostojna uporaba materialnih in zgodovinskih virov za specifično strokovno delo ter informacijsko-komunikacijskih tehnologij in sistemov na področju arheologije.
 • Poznavanje organiziranosti arheološke stroke in njenih institucij v Sloveniji (muzejska mreža, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije idr.).

Zaposlitvene možnosti

Pridobljena naziv in izobrazba omogočata zaposlitev v okviru nacionalnih, pokrajinskih in tematskih muzejev, v enotah Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, visokošolskih in raziskovalnih institucij, v različnih medijih (kulturna uredništva na televizijah, radijskih postajah, časopisih in revijah), v javni upravi, v turistični dejavnosti, v nevladnih organizacijah ter samozaposlitev v kulturi in znanosti.

Poklici in ustanove, v katerih se lahko diplomanti zaposlijo:

 • muzejski kustos, konservator, kulturni delavec ipd. v:
 • nacionalnih, pokrajinskih in tematskih muzejih,
 • območnih enotah Zavoda za varstvo kulturne dediščine,
 • časopisnih, televizijskih in radijskih uredništvih,
 • založništvu, oglaševalskih agencijah, kulturnih ustanovah (gledališča, knjižnice, kulturni centri …),
 • turizmu in drugih gospodarskih panogah,
 • samozaposlitev v kulturi in znanosti.
Skip to content