Arheološka dediščina Sredozemlja

Predmetnik enopredmetnega magistrskega študija

Predmetnik

Kulturni razvoj človeštva v kameni dobi

Kulturni razvoj od poljedelstva do metalurgije

Arheologija bronaste in železne dobe Evrope

Arheološke analize materialne kulture

Metodološki pristopi arheoloških raziskav

2 Notranje izbirna predmeta

3 Zunanje izbirni predmeti

Kulturni razvoj človeštva v kameni dobi

Kulturni razvoj od poljedelstva do metalurgije

Arheologija bronaste in železne dobe Evrope

Arheološke analize materialne kulture

Metodološki pristopi arheoloških raziskav

2 Notranje izbirna predmeta

3 Zunanje izbirni predmeti

Kulturni razvoj človeštva v kameni dobi

Kulturni razvoj od poljedelstva do metalurgije

Arheologija bronaste in železne dobe Evrope

Arheološke analize materialne kulture

Metodološki pristopi arheoloških raziskav

2 Notranje izbirna predmeta

3 Zunanje izbirni predmeti

1. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
12 ECTS
18 ECTS

Antična arheologija

Arheologija srednjega in novega veka Sredozemlja

Koncepti upravljanja in prezentacije dediščine

Praktično usposabljanje

Zgodovinski razvoj arheologije

Magistrsko delo

Dva notranje izbirna predmeta

Antična arheologija

Arheologija srednjega in novega veka Sredozemlja

Koncepti upravljanja in prezentacije dediščine

Praktično usposabljanje

Zgodovinski razvoj arheologije

Magistrsko delo

Dva notranje izbirna predmeta

Antična arheologija

Arheologija srednjega in novega veka Sredozemlja

Koncepti upravljanja in prezentacije dediščine

Praktično usposabljanje

Zgodovinski razvoj arheologije

Magistrsko delo

Dva notranje izbirna predmeta

2. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
18 ECTS
12 ECTS

Umetnost v prazgodovini

Rimska umetnost in umetna obrt

Arheologija zgodnjega srednjega veka v JV Evropi

Antična in srednjeveška numizmatika

Antični viri in epigrafika

Arheologija morja in celinskih voda Evrope

Praktikum dediščine

Temelji konservatorstva

Dediščina v muzejih in muzeologija

Umetnost v prazgodovini

Rimska umetnost in umetna obrt

Arheologija zgodnjega srednjega veka v JV Evropi

Antična in srednjeveška numizmatika

Antični viri in epigrafika

Arheologija morja in celinskih voda Evrope

Praktikum dediščine

Temelji konservatorstva

Dediščina v muzejih in muzeologija

Umetnost v prazgodovini

Rimska umetnost in umetna obrt

Arheologija zgodnjega srednjega veka v JV Evropi

Antična in srednjeveška numizmatika

Antični viri in epigrafika

Arheologija morja in celinskih voda Evrope

Praktikum dediščine

Temelji konservatorstva

Dediščina v muzejih in muzeologija

Notranje izbirni predmeti
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
Skip to content