Italijanistika

Predmetnik enopredmetnega magistrskega študija

Predmetnik

Strategije jezikovnega posredovanja

Tehnike ustnega posredovanja - italijanščina

Tehnike pisnega posredovanja - italijanščina

Medkulturna komunikacija stroke 1 (jezik v turizmu, poslovni jezik)

Sodobna italijanska književnost v medkulturnem položaju

Računalniška podpora pri prevajanju

Metodologija jezikovnega raziskovanja (raziskovalnega dela)

Medkulturna komunikacija stroke 2 (jezik v znanosti, pravu, dokumentih Evropske Unije)

Notranje izbirni predmet (študent izbere 1 predmet)

Zunanje izbirni predmet (študent izbere 1 predmet)

Magistrska naloga

Strategije jezikovnega posredovanja

Tehnike ustnega posredovanja - italijanščina

Tehnike pisnega posredovanja - italijanščina

Medkulturna komunikacija stroke 1 (jezik v turizmu, poslovni jezik)

Sodobna italijanska književnost v medkulturnem položaju

Računalniška podpora pri prevajanju

Metodologija jezikovnega raziskovanja (raziskovalnega dela)

Medkulturna komunikacija stroke 2 (jezik v znanosti, pravu, dokumentih Evropske Unije)

Notranje izbirni predmet (študent izbere 1 predmet)

Zunanje izbirni predmet (študent izbere 1 predmet)

Magistrska naloga

Strategije jezikovnega posredovanja

Tehnike ustnega posredovanja - italijanščina

Tehnike pisnega posredovanja - italijanščina

Medkulturna komunikacija stroke 1 (jezik v turizmu, poslovni jezik)

Sodobna italijanska književnost v medkulturnem položaju

Računalniška podpora pri prevajanju

Metodologija jezikovnega raziskovanja (raziskovalnega dela)

Medkulturna komunikacija stroke 2 (jezik v znanosti, pravu, dokumentih Evropske Unije)

Notranje izbirni predmet (študent izbere 1 predmet)

Zunanje izbirni predmet (študent izbere 1 predmet)

Magistrska naloga

1. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Psiholingvistika

Filozofija jezika

Računalništvo v jezikoslovju in množični mediji (časopisje, televizija, radio)

Jezikoslovni vidiki prevajanja

Korpusna metoda v mikrojezikih

Italijansko jezikoslovje - Dialektologija

Romanska in italijanska filologija

Historična slovnica italijanskega jezika

Strokovni jezik literarne kritike

IItalijanska književnost v Istri

Italijanska književnost in umetnost

Italijanska dramatika

Italijanska književnost in film

Besediloslovje

Mladinska književnost

Italijanski jezik in kultura v svetu

Italijanščina v turizmu

Tuji jeziki (angleščina na višji ravni)

Psiholingvistika

Filozofija jezika

Računalništvo v jezikoslovju in množični mediji (časopisje, televizija, radio)

Jezikoslovni vidiki prevajanja

Korpusna metoda v mikrojezikih

Italijansko jezikoslovje - Dialektologija

Romanska in italijanska filologija

Historična slovnica italijanskega jezika

Strokovni jezik literarne kritike

IItalijanska književnost v Istri

Italijanska književnost in umetnost

Italijanska dramatika

Italijanska književnost in film

Besediloslovje

Mladinska književnost

Italijanski jezik in kultura v svetu

Italijanščina v turizmu

Tuji jeziki (angleščina na višji ravni)

Psiholingvistika

Filozofija jezika

Računalništvo v jezikoslovju in množični mediji (časopisje, televizija, radio)

Jezikoslovni vidiki prevajanja

Korpusna metoda v mikrojezikih

Italijansko jezikoslovje - Dialektologija

Romanska in italijanska filologija

Historična slovnica italijanskega jezika

Strokovni jezik literarne kritike

IItalijanska književnost v Istri

Italijanska književnost in umetnost

Italijanska dramatika

Italijanska književnost in film

Besediloslovje

Mladinska književnost

Italijanski jezik in kultura v svetu

Italijanščina v turizmu

Tuji jeziki (angleščina na višji ravni)

Notranje izbirni predmeti
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
Skip to content