Jezikovno posredovanje in prevajanje

Predmetnik enopredmetnega magistrskega študija

Predmetnik

Teoretski vidiki prevajanja in medkulturne mediacije

Besedilo in žanri: orodja interpretacije

Računalniška orodja v prevajanju

Osnove prevajalske prakse v izbranem drugem tujem jeziku (francoščina ali italijanščina)

Prevajanje strokovnih besedil iz drugega jezika (francoščina ali italijanščina)

Lektoriranje

Metodološki vidiki prevajanja in medkulturne mediacije

Notranje izbirni predmeti

Teoretski vidiki prevajanja in medkulturne mediacije

Besedilo in žanri: orodja interpretacije

Računalniška orodja v prevajanju

Osnove prevajalske prakse v izbranem drugem tujem jeziku (francoščina ali italijanščina)

Prevajanje strokovnih besedil iz drugega jezika (francoščina ali italijanščina)

Lektoriranje

Metodološki vidiki prevajanja in medkulturne mediacije

Notranje izbirni predmeti

Teoretski vidiki prevajanja in medkulturne mediacije

Besedilo in žanri: orodja interpretacije

Računalniška orodja v prevajanju

Osnove prevajalske prakse v izbranem drugem tujem jeziku (francoščina ali italijanščina)

Prevajanje strokovnih besedil iz drugega jezika (francoščina ali italijanščina)

Lektoriranje

Metodološki vidiki prevajanja in medkulturne mediacije

Notranje izbirni predmeti

1. letnik
6 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
4 x 6 ECTS

Leksikologija, terminološke baze, dokumentirani viri

Kontrastivna analiza diskurza

Prevajanje uradovalnih besedil iz drugega tujega jezika (francoščina ali italijanščina)

Prevajanje znanstveno-tehničnih besedil iz drugega tujega jezika (francoščina ali italijanščina)

Lokaliziranje

Osnove konsekutivnega tolmačenja

Raziskovalna praksa

Magistrsko delo

Notranje izbirna predmeta

Zunanje izbirna predmeta

Leksikologija, terminološke baze, dokumentirani viri

Kontrastivna analiza diskurza

Prevajanje uradovalnih besedil iz drugega tujega jezika (francoščina ali italijanščina)

Prevajanje znanstveno-tehničnih besedil iz drugega tujega jezika (francoščina ali italijanščina)

Lokaliziranje

Osnove konsekutivnega tolmačenja

Raziskovalna praksa

Magistrsko delo

Notranje izbirna predmeta

Zunanje izbirna predmeta

Leksikologija, terminološke baze, dokumentirani viri

Kontrastivna analiza diskurza

Prevajanje uradovalnih besedil iz drugega tujega jezika (francoščina ali italijanščina)

Prevajanje znanstveno-tehničnih besedil iz drugega tujega jezika (francoščina ali italijanščina)

Lokaliziranje

Osnove konsekutivnega tolmačenja

Raziskovalna praksa

Magistrsko delo

Notranje izbirna predmeta

Zunanje izbirna predmeta

2. letnik
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
10 ECTS
5 ECTS
2 x 6 ECTS
2 x 6 ECTS

Osnove primerjalnega prava

Prevajanje pravnih besedil I

Temelji ekonomije in managementa

Prevajanje poslovnih besedil I

Prevajanje družboslovnih in humanističnih besedil

Prevajanje leposlovnih besedil

Osnove primerjalnega prava

Prevajanje pravnih besedil I

Temelji ekonomije in managementa

Prevajanje poslovnih besedil I

Prevajanje družboslovnih in humanističnih besedil

Prevajanje leposlovnih besedil

Osnove primerjalnega prava

Prevajanje pravnih besedil I

Temelji ekonomije in managementa

Prevajanje poslovnih besedil I

Prevajanje družboslovnih in humanističnih besedil

Prevajanje leposlovnih besedil

Notranje izbirni predmeti - 1. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Prevajanje pravnih besedil II

Prevajanje poslovnih besedil II

Metodologija jezikovnega raziskovanja

Prevajanje pravnih besedil II

Prevajanje poslovnih besedil II

Metodologija jezikovnega raziskovanja

Prevajanje pravnih besedil II

Prevajanje poslovnih besedil II

Metodologija jezikovnega raziskovanja

Notranje izbirni predmeti - 2. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
Skip to content