Komuniciranje in mediji

Predmetnik enopredmetnega magistrskega študija

Predmetnik

Aktualna vprašanja komunikološke znanosti

Regulacija medijev

Komuniciranje in neenakost

Raziskovanje občinstev 2

Avdiovizualni in digitalni praktikum

Zunanje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Aktualna vprašanja komunikološke znanosti

Regulacija medijev

Komuniciranje in neenakost

Raziskovanje občinstev 2

Avdiovizualni in digitalni praktikum

Zunanje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Aktualna vprašanja komunikološke znanosti

Regulacija medijev

Komuniciranje in neenakost

Raziskovanje občinstev 2

Avdiovizualni in digitalni praktikum

Zunanje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Notranje izbirni predmet

Notranje ali zunanje izbirni predmet

1. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Mednarodno komuniciranje

Raziskovalni seminar

Notranje izbirni predmet

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Priprava in zagovor magistrskega dela

Mednarodno komuniciranje

Raziskovalni seminar

Notranje izbirni predmet

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Priprava in zagovor magistrskega dela

Mednarodno komuniciranje

Raziskovalni seminar

Notranje izbirni predmet

Notranje ali zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Priprava in zagovor magistrskega dela

2. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
30 ECTS

Antropologija medijev

Vizualne komunikacije

Teorija in zgodovina filma

Medijsko pravo 2

Grajeno okolje in komunikacija

Antropologija

Uporaba tehnologij

Kritična zgodovina ekonomske misli

Zgodovina politične filozofije

Utopija in družbena sprememba

Bralni seminar

Estetika, umetnost in tehnologija

Komuniciranje v družbi pospeševanja

Antropologija medijev

Vizualne komunikacije

Teorija in zgodovina filma

Medijsko pravo 2

Grajeno okolje in komunikacija

Antropologija

Uporaba tehnologij

Kritična zgodovina ekonomske misli

Zgodovina politične filozofije

Utopija in družbena sprememba

Bralni seminar

Estetika, umetnost in tehnologija

Komuniciranje v družbi pospeševanja

Antropologija medijev

Vizualne komunikacije

Teorija in zgodovina filma

Medijsko pravo 2

Grajeno okolje in komunikacija

Antropologija

Uporaba tehnologij

Kritična zgodovina ekonomske misli

Zgodovina politične filozofije

Utopija in družbena sprememba

Bralni seminar

Estetika, umetnost in tehnologija

Komuniciranje v družbi pospeševanja

Notranje izbirni predmeti
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
Skip to content