Kulturni študiji in antropologija

Predmetnik enopredmetnega magistrskega študija

Predmetnik

Migracije, globalizacija in transkulturnost

Praktikum zgodovinske in socialne antropologije

Etnologija Slovenije

Postkolonialne teorije in socialne politike

Analitična psihologija in na umetniški praksi temelječe raziskovanje

3 zunanje izbirni predmeti

2 notranje izbirna predmeta

Migracije, globalizacija in transkulturnost

Praktikum zgodovinske in socialne antropologije

Etnologija Slovenije

Postkolonialne teorije in socialne politike

Analitična psihologija in na umetniški praksi temelječe raziskovanje

3 zunanje izbirni predmeti

2 notranje izbirna predmeta

Migracije, globalizacija in transkulturnost

Praktikum zgodovinske in socialne antropologije

Etnologija Slovenije

Postkolonialne teorije in socialne politike

Analitična psihologija in na umetniški praksi temelječe raziskovanje

3 zunanje izbirni predmeti

2 notranje izbirna predmeta

1. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
18 ECTS
12 ECTS

Etnologija Evrope

Antropologija razvoja

Sodobne antropološke teorije

Pomorska antropologija

Uprizarjanje in kultura

2 notranje izbirna predmeta

Magistrsko delo

Etnologija Evrope

Antropologija razvoja

Sodobne antropološke teorije

Pomorska antropologija

Uprizarjanje in kultura

2 notranje izbirna predmeta

Magistrsko delo

Etnologija Evrope

Antropologija razvoja

Sodobne antropološke teorije

Pomorska antropologija

Uprizarjanje in kultura

2 notranje izbirna predmeta

Magistrsko delo

2. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
12 ECTS
18 ECTS

Popularna kultura in kritika popularne kulture

Antropologija religije

Antropologija rituala

Študiji spolov

Vizualne komunikacije

Sodobne latinskoameriške antropologije

Izbrana poglavja iz kulturnih študijev

Popularna kultura in kritika popularne kulture

Antropologija religije

Antropologija rituala

Študiji spolov

Vizualne komunikacije

Sodobne latinskoameriške antropologije

Izbrana poglavja iz kulturnih študijev

Popularna kultura in kritika popularne kulture

Antropologija religije

Antropologija rituala

Študiji spolov

Vizualne komunikacije

Sodobne latinskoameriške antropologije

Izbrana poglavja iz kulturnih študijev

Notranje izbirni predmeti
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
Skip to content