Geografija

Predmetnik pedagoškega magistrskega študija

Predmetnik

Šolska regionalna geografija

Geografija Evrope

Osnove pedagogike

Psihologija razvoja in učenja

Didaktika

Pedagoško raziskovanje

Specialna pedagogika

Vodenje razreda

Andragogika

Teorije zgodovinopisja

Notranje izbirni predmet - Zgodovina

Notranje izbirni predmet ene ali druge predmetne vezave

Šolska regionalna geografija

Geografija Evrope

Osnove pedagogike

Psihologija razvoja in učenja

Didaktika

Pedagoško raziskovanje

Specialna pedagogika

Vodenje razreda

Andragogika

Teorije zgodovinopisja

Notranje izbirni predmet - Zgodovina

Notranje izbirni predmet ene ali druge predmetne vezave

Šolska regionalna geografija

Geografija Evrope

Osnove pedagogike

Psihologija razvoja in učenja

Didaktika

Pedagoško raziskovanje

Specialna pedagogika

Vodenje razreda

Andragogika

Teorije zgodovinopisja

Notranje izbirni predmet - Zgodovina

Notranje izbirni predmet ene ali druge predmetne vezave

1. letnik
3 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Terenski seminar - zunanji pouk geografije

Didaktika geografije 1

Didaktika geografije 2

Didaktika zgodovine 1

Didaktika zgodovine 2

Notranje izbirni predmet - Zgodovina

Pedagoška praksa (6 tednov)

Magistrsko delo

2 zunanje izbirna predmeta

1 notranje izbirni predmet ene ali druge predmetne vezave

Terenski seminar - zunanji pouk geografije

Didaktika geografije 1

Didaktika geografije 2

Didaktika zgodovine 1

Didaktika zgodovine 2

Notranje izbirni predmet - Zgodovina

Pedagoška praksa (6 tednov)

Magistrsko delo

2 zunanje izbirna predmeta

1 notranje izbirni predmet ene ali druge predmetne vezave

Terenski seminar - zunanji pouk geografije

Didaktika geografije 1

Didaktika geografije 2

Didaktika zgodovine 1

Didaktika zgodovine 2

Notranje izbirni predmet - Zgodovina

Pedagoška praksa (6 tednov)

Magistrsko delo

2 zunanje izbirna predmeta

1 notranje izbirni predmet ene ali druge predmetne vezave

2. letnik
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
12 ECTS
6 ECTS

Globalni razvojni izzivi

Urbana geografija

Kulturna in naravna dediščina v turizmu

Globalni razvojni izzivi

Urbana geografija

Kulturna in naravna dediščina v turizmu

Globalni razvojni izzivi

Urbana geografija

Kulturna in naravna dediščina v turizmu

Notranje izbirni predmeti
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Antika, izbrana poglavja

Srednji vek, izbrane vsebine

Novi vek, izbrane vsebine

Sodobna zgodovina, izbrane vsebine

Antika, izbrana poglavja

Srednji vek, izbrane vsebine

Novi vek, izbrane vsebine

Sodobna zgodovina, izbrane vsebine

Antika, izbrana poglavja

Srednji vek, izbrane vsebine

Novi vek, izbrane vsebine

Sodobna zgodovina, izbrane vsebine

Notranje izbirni predmeti - Zgodovina
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
Skip to content