Italijanistika

Predmetnik pedagoškega magistrskega študija

Predmetnik

Osnove pedagogike

Psihologija razvoja in učenja

Didaktika

Pedagoško raziskovanje

Specialna pedagogika

Refleksivna pedagoška praksa

Andragogika

Vodenje razreda

Didaktika italijanskega jezika

Magistrsko delo

2 notranje ali zunanje izbirna predmeta

Osnove pedagogike

Psihologija razvoja in učenja

Didaktika

Pedagoško raziskovanje

Specialna pedagogika

Refleksivna pedagoška praksa

Andragogika

Vodenje razreda

Didaktika italijanskega jezika

Magistrsko delo

2 notranje ali zunanje izbirna predmeta

Osnove pedagogike

Psihologija razvoja in učenja

Didaktika

Pedagoško raziskovanje

Specialna pedagogika

Refleksivna pedagoška praksa

Andragogika

Vodenje razreda

Didaktika italijanskega jezika

Magistrsko delo

2 notranje ali zunanje izbirna predmeta

1. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
2 x 3 ECTS

Didaktika strokovnih jezikov

Pedagogika vseživljenjskega učenja

Metodologija raziskovanja v didaktiki jezikov

Vrednotenje in samovrednotenje znanja

Didaktika strokovnih jezikov

Pedagogika vseživljenjskega učenja

Metodologija raziskovanja v didaktiki jezikov

Vrednotenje in samovrednotenje znanja

Didaktika strokovnih jezikov

Pedagogika vseživljenjskega učenja

Metodologija raziskovanja v didaktiki jezikov

Vrednotenje in samovrednotenje znanja

Notranje izbirni predmeti
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
Skip to content