Slovenistika

Predmetnik pedagoške smeri magistrskega študija

Predmetnik

Jeziki v stiku

Sodobne paradigme v slovenski literaturi

Metodologija jezikovnega in literarnega raziskovanja

Osnove pedagogike

Psihologija razvoja in učenja

Didaktika

Pedagoško raziskovanje

Specialna pedagogika

Andragogika

Razredništvo in vodenje razreda

Notranje izbirni predmet iz jezika

Jeziki v stiku

Sodobne paradigme v slovenski literaturi

Metodologija jezikovnega in literarnega raziskovanja

Osnove pedagogike

Psihologija razvoja in učenja

Didaktika

Pedagoško raziskovanje

Specialna pedagogika

Andragogika

Razredništvo in vodenje razreda

Notranje izbirni predmet iz jezika

Jeziki v stiku

Sodobne paradigme v slovenski literaturi

Metodologija jezikovnega in literarnega raziskovanja

Osnove pedagogike

Psihologija razvoja in učenja

Didaktika

Pedagoško raziskovanje

Specialna pedagogika

Andragogika

Razredništvo in vodenje razreda

Notranje izbirni predmet iz jezika

1. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
6 ECTS

Etimologija slovenskega jezika

Idejni tokovi sodobne književnosti

Didaktika slovenskega jezika

Didaktika književnosti

Izbirni predmet iz modula specialne didaktike

Notranje izbirni predmet iz književnosti

2 zunanje izbirna predmeta

Pedagoška praksa (6 tednov)

Magistrska naloga

Etimologija slovenskega jezika

Idejni tokovi sodobne književnosti

Didaktika slovenskega jezika

Didaktika književnosti

Izbirni predmet iz modula specialne didaktike

Notranje izbirni predmet iz književnosti

2 zunanje izbirna predmeta

Pedagoška praksa (6 tednov)

Magistrska naloga

Etimologija slovenskega jezika

Idejni tokovi sodobne književnosti

Didaktika slovenskega jezika

Didaktika književnosti

Izbirni predmet iz modula specialne didaktike

Notranje izbirni predmet iz književnosti

2 zunanje izbirna predmeta

Pedagoška praksa (6 tednov)

Magistrska naloga

2. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
12 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Frazeologija

Spletne jezikovne tehnologije

Lingvistična geografija

Kognitivno jezikoslovje

Digitalna besedila

Žanrskost slovenske književnosti

Sodobna dramatika in gledališče

Etnične in manjšinske pisave

Slovstvena folklora kot umetnost govorjenega jezika

Fenomenologija branja

Kreativno pisanje

Slovensko-italijanski stiki v književnosti

Tekstologija, uredniška in izdajateljska teorija in praksa

Jezik, kultura in družba: literatura v družbenem okviru

Frazeologija

Spletne jezikovne tehnologije

Lingvistična geografija

Kognitivno jezikoslovje

Digitalna besedila

Žanrskost slovenske književnosti

Sodobna dramatika in gledališče

Etnične in manjšinske pisave

Slovstvena folklora kot umetnost govorjenega jezika

Fenomenologija branja

Kreativno pisanje

Slovensko-italijanski stiki v književnosti

Tekstologija, uredniška in izdajateljska teorija in praksa

Jezik, kultura in družba: literatura v družbenem okviru

Frazeologija

Spletne jezikovne tehnologije

Lingvistična geografija

Kognitivno jezikoslovje

Digitalna besedila

Žanrskost slovenske književnosti

Sodobna dramatika in gledališče

Etnične in manjšinske pisave

Slovstvena folklora kot umetnost govorjenega jezika

Fenomenologija branja

Kreativno pisanje

Slovensko-italijanski stiki v književnosti

Tekstologija, uredniška in izdajateljska teorija in praksa

Jezik, kultura in družba: literatura v družbenem okviru

Notranje izbirni predmeti
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Mladinska književnost

Jezik in književnost v medkulturnem položaju

Osnove komuniciranja v razredu

Komunikacijski pristop h književnosti

Slovenščina kot drugi/tuji jezik

Dialektologija

Mladinska književnost

Jezik in književnost v medkulturnem položaju

Osnove komuniciranja v razredu

Komunikacijski pristop h književnosti

Slovenščina kot drugi/tuji jezik

Dialektologija

Mladinska književnost

Jezik in književnost v medkulturnem položaju

Osnove komuniciranja v razredu

Komunikacijski pristop h književnosti

Slovenščina kot drugi/tuji jezik

Dialektologija

Modul specialnih didaktik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
Skip to content