Zgodovina

Predmetnik pedagoškega magistrskega študija

Predmetnik

Osnove pedagogike

Psihologija razvoja in učenja

Didaktika

Pedagoško raziskovanje

Specialna pedagogika

Andragogika

Vodenje razreda

Teorije zgodovinopisja

Temeljni predmet iz druge predmetne vezave

Notranje izbirni predmet - zgodovina

Temeljni predmet iz druge predmetne vezave

Notranje izbirni predmet ene ali druge predmetne vezave

Osnove pedagogike

Psihologija razvoja in učenja

Didaktika

Pedagoško raziskovanje

Specialna pedagogika

Andragogika

Vodenje razreda

Teorije zgodovinopisja

Temeljni predmet iz druge predmetne vezave

Notranje izbirni predmet - zgodovina

Temeljni predmet iz druge predmetne vezave

Notranje izbirni predmet ene ali druge predmetne vezave

Osnove pedagogike

Psihologija razvoja in učenja

Didaktika

Pedagoško raziskovanje

Specialna pedagogika

Andragogika

Vodenje razreda

Teorije zgodovinopisja

Temeljni predmet iz druge predmetne vezave

Notranje izbirni predmet - zgodovina

Temeljni predmet iz druge predmetne vezave

Notranje izbirni predmet ene ali druge predmetne vezave

1. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Antika – izbrane vsebine

Srednji vek-izbrane vsebine

Novi vek – izbrane vsebine

Sodobna zgodovina-izbrane vsebine

Obvezni predmet ali izbirni predmet druge predmetne vezave

Notranje izbirni predmet - zgodovina

Didaktika zgodovine I.

Notranje izbirni predmet ene ali druge predmetne vezave

Didaktika predmeta druge predmetne vezave 1

Didaktika zgodovine II.

Didaktika predmeta druge predmetne vezave 2

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Pedagoška praksa (6 tednov)

Magistrska naloga

Antika – izbrane vsebine

Srednji vek-izbrane vsebine

Novi vek – izbrane vsebine

Sodobna zgodovina-izbrane vsebine

Obvezni predmet ali izbirni predmet druge predmetne vezave

Notranje izbirni predmet - zgodovina

Didaktika zgodovine I.

Notranje izbirni predmet ene ali druge predmetne vezave

Didaktika predmeta druge predmetne vezave 1

Didaktika zgodovine II.

Didaktika predmeta druge predmetne vezave 2

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Pedagoška praksa (6 tednov)

Magistrska naloga

Antika – izbrane vsebine

Srednji vek-izbrane vsebine

Novi vek – izbrane vsebine

Sodobna zgodovina-izbrane vsebine

Obvezni predmet ali izbirni predmet druge predmetne vezave

Notranje izbirni predmet - zgodovina

Didaktika zgodovine I.

Notranje izbirni predmet ene ali druge predmetne vezave

Didaktika predmeta druge predmetne vezave 1

Didaktika zgodovine II.

Didaktika predmeta druge predmetne vezave 2

Zunanje izbirni predmet

Zunanje izbirni predmet

Pedagoška praksa (6 tednov)

Magistrska naloga

2. letnik
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
3 ECTS
6-12 ECTS
6-12 ECTS

Zgodovina Jugoslavije

Zgodovina Italije

Zgodovina Rusije

Ameriška zgodovina

Zgodovina prebivalstva in migracij

Zgodovina okolja in krajine

Zgodovina turizma

Reformacija in protireformacija

Zgodovina spolov

Zgodovina popularne kulture

Ustna zgodovina

Od paleografije do digitalizacije – praktikum pisnih in likovnih virov II

Študijska praksa

Zgodovina Jugoslavije

Zgodovina Italije

Zgodovina Rusije

Ameriška zgodovina

Zgodovina prebivalstva in migracij

Zgodovina okolja in krajine

Zgodovina turizma

Reformacija in protireformacija

Zgodovina spolov

Zgodovina popularne kulture

Ustna zgodovina

Od paleografije do digitalizacije – praktikum pisnih in likovnih virov II

Študijska praksa

Zgodovina Jugoslavije

Zgodovina Italije

Zgodovina Rusije

Ameriška zgodovina

Zgodovina prebivalstva in migracij

Zgodovina okolja in krajine

Zgodovina turizma

Reformacija in protireformacija

Zgodovina spolov

Zgodovina popularne kulture

Ustna zgodovina

Od paleografije do digitalizacije – praktikum pisnih in likovnih virov II

Študijska praksa

Notranje izbirni predmeti
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS

Temelji arhivistike

Temelji pravne varnosti in arhivsko gradivo

Materialno varovanje arhivskega gradiva

Strokovna obdelava arhivskega gradiva - praktikum

Valorizacija in prezentacija arhivskega gradiva

Upravljanje z arhivi v pisarniškem poslovanju

Digitalizacija in upravljanje z digitalizacijskimi projekti

Digitalni arhivi in dolgoročno hranjenje e-gradiva

Temelji arhivistike

Temelji pravne varnosti in arhivsko gradivo

Materialno varovanje arhivskega gradiva

Strokovna obdelava arhivskega gradiva - praktikum

Valorizacija in prezentacija arhivskega gradiva

Upravljanje z arhivi v pisarniškem poslovanju

Digitalizacija in upravljanje z digitalizacijskimi projekti

Digitalni arhivi in dolgoročno hranjenje e-gradiva

Temelji arhivistike

Temelji pravne varnosti in arhivsko gradivo

Materialno varovanje arhivskega gradiva

Strokovna obdelava arhivskega gradiva - praktikum

Valorizacija in prezentacija arhivskega gradiva

Upravljanje z arhivi v pisarniškem poslovanju

Digitalizacija in upravljanje z digitalizacijskimi projekti

Digitalni arhivi in dolgoročno hranjenje e-gradiva

Notranje izbirni predmeti s področja arhivistike
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
6 ECTS
Skip to content