Erasmus+ program mobilnosti

Domov 5 Mednarodno 5 Erasmus+

Predstavitev programa

Erasmus+ je program Evropske unije, ki je namejnen mednarodnemu sodelovanju na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne zavesti in konkurenčnosti Evropsek unije.

Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov. Ključne vsebine, ki jih program promovira so: vključevanje in raznolikost, trajnostni razvoj (zeleni Erasmus+), digitalni prehod in aktivno sodelovanja v demokratičnem življenju.

V programu Erasmus+ lahko sodelujejo naslednje države:

  • Članice Evropske unije,
  • države Efte/EGP: Islandija, Lihtenštajn in Norveška.
  • države kandidatke EU: Turčija in R. Severna Makedonija, Srbija

Poznamo več vrst mobilnosti:

  • MOBILNOST ZA ŠTUDIJ ( na 1., 2. in 3. stopnji študija)
  • MOBILNOST ZA PRAKSO
  • KIPI (kratkoročne mobilnosti) Kombinirani intenzivni programi (KIP – i) oz. Blended Intensive Programmes (BIP) so kratki, intenzivni programi
Erasmus+ študij
Erasmus+ praksa
Erasmus+ za zaposlene
KIP-i
Erasmus+ ZOOM klepetalnica za študente UP

vsako sredo od 10.00 do 11.00 ure informacije o mednarodnih izmenjavah!

Meeting ID: 867 7105 3868

Služba za mednarodno sodelovanje in razvoj

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije
Titov trg 5, 6000 Koper

Pisarna se nahaja v 4. nadstropju zgradbe UP FHŠ.

Uradne ure: Po predhodnem dogovoru po e-pošti.

KONTAKT

Valentina Bertok, spec.
Kontaktna oseba za mednarodno sodelovanje

valentina.bertok@fhs.upr.si
+386 5 663 77 60

doc. dr. Zrinka Mileusnić
Prodekanja za mednarodno sodelovanje in kakovost

zrinka.mileusnic@fhs.upr.si

Skip to content