Mednarodno sodelovanje

ERASMUS+

ERASMUS+ program mobilnosti

Erasmus+ je program Evropske unije, ki je namejnen mednarodnemu sodelovanju na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne zavesti in konkurenčnosti Evropsek unije.

Erasmus+ želi omogočiti sodelovanje čim večjemu številu posameznikov. Ključne vsebine, ki jih program promovira so: vključevanje in raznolikost, trajnostni razvoj (zeleni Erasmus+), digitalni prehod in aktivno sodelovanja v demokratičnem življenju.

V programu Erasmus+ lahko sodelujejo naslednje države:

  • Članice Evropske unije,
  • države Efte/EGP: Islandija, Lihtenštajn in Norveška.
  • države kandidatke EU: Turčija in R. Severna Makedonija, Srbija

Poznamo več vrst mobilnosti:

  • MOBILNOST ZA ŠTUDIJ ( na 1., 2. in 3. stopnji študija)
  • MOBILNOST ZA PRAKSO
  • KIPI (kratkoročne mobilnosti) Kombinirani intenzivni programi (KIP – i) oz. Blended Intensive Programmes (BIP) so kratki, intenzivni programi
Skip to content