Mednarodno sodelovanje

Osnovne informacije in kontaktni podatki

Predstavitev

V okviru mednarodnih programov izmenjav (Erasmus+, CEEPUS, Mobilnost visokošolskih učiteljev), se služba za mednarodno sodelovanje in razvoj UP FHŠ zavzema za kvalitetno mobilnost študentov, visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in strokovnega osebja. Skrbi za ohranjanje in razvoj mednarodnih povezav, koordinacijo in sprejemanje pobud za sodelovanja s tujimi partnerji ter usklajuje postopke za sklenitev bilateralnih sporazumov. Sprotno obvešča zaposlene in študente o mednarodnih razpisih, mednarodnih štipendijah, poletnih šolah, seminarjih, konferencah in ponudbah za opravljanje študijske prakse. 

Mednarodna izmenjava visokošolskih učiteljev, raziskovalcev in strokovnega kadra je ključna pri vzpostavitvi novih mednarodnih povezav, ki so temelj za kakovostno sodelovanje med partnerji na znanstvenem, pedagoškem in strokovnem delu.

Kontaktni podatki

Služba za mednarodno sodelovanje in razvoj

Pisarna se nahaja v 4. nadstropju zgradbe  UP FHŠ.

Uradne ure:

Po predhodnem dogovoru po e-pošti.

Valentina Bertok, spec.
Kontaktna oseba za mednarodno sodelovanje
Valentina Bertok, spec.
Kontaktna oseba za mednarodno sodelovanje

doc. dr. Zrinka Mileusnić
Prodekanja za mednarodno sodelovanje in razvoj
doc. dr. Zrinka Mileusnić
Prodekanja za mednarodno sodelovanje in razvoj

Skip to content