Mednarodno sodelovanje

Projekti

Predstavitev

Študijska izmenjava je priložnost, ki študentom ponudi drugačen pogled na svet, razširi obzorja, pripelje do novih spoznaj in novega znanja.

Program Erasmus+ študentu omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini.

Študij v tujini v okviru programa Erasmus+ mora biti vnaprej določen z dokumentom ŠTUDIJSKI SPORAZUM, ki ga podpišejo študent, predstojnik študijskega programa/dekan UP FHŠ in Erasmus+ koordinator na tuji instituciji.

Cilji  študijske mobilnosti so:

  • izboljšanje učnih kompetenc
  • povečanje zaposljivosti in možnosti zaposlitve
  • povečanje iniciativnosti in podjetništva
  • povečanje samozavesti in samospoštovanja
  • izboljšanje jezikovnih sposobnosti
  • povečanje medkulturne zavesti
  • aktivnejše sodelovanje v družbi
  • boljše poznavanje EU projektov in EU vrednot
  • povečanje motiviranosti za nadaljnje izobraževanje( formalno in neformalno) in usposabljanje po opravljeni mobilnosti

Mobilnost na 1., 2. in 3. stopnji: je obdobje mobilnosti z namenom študija v tujini. Omejeno je na najmanj 2 meseca (60 dni) do največ 12 mesecev (praviloma 1 semester).

Mobilnost na 3. stopnji. Na doktorski stopnji študija je predvidena kratkoročna mobilnost doktorandov 5-30 dni. Kratkoročna mobilnost doktorskih študentov mora vsebovati tudi virtualni del.

Skip to content