Moderna vizija naše starodavne preteklosti: Sodelovanje med raziskavami in promocijo arheološke dediščine
Domov E Raziskovanje E IAD E Moderna vizija naše starodavne preteklosti: Sodelovanje med raziskavami in promocijo arheološke dediščine
V okviru sodelovanja člani obeh raziskovalnih skupin teže k temu, da bodo njihove arheološke prakse in dejavnosti predstavitev umetnosti prevzele vlogo znanstvenega izhoda.

Šifra projekta: BI–ME/21–23–027
Vrsta projekta: Bilateralni projekt ARRS (Slovenija-Črna Gora)
Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
Vodja projekta: izr. prof. dr. Martina Blečić Kavur
Partnerska institucija: University of Donja Gorica, Faculty of Arts, Podgorica

Vir financiranja: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
Raziskovalno področje (ARRS): 6.02 Humanistika / Arheologija
Trajanje projekta: 1. 1. 2021–31. 12. 2023


 

 

Opis projekta:

Raziskovalci bodo izbirali in filtrirali specialistično znanje, da bi ga prilagodili za javno uporabo. Postavljeni bodo v pozicijo članov ne pa ločeni od širše javnosti. Obe raziskovalni skupini prihajata iz manjših univerz kjer je arheologija kot tudi študiji antične umetnosti del študija umetnosti (Podgorica), oziroma so bile razvite iz vsebin študija kulturne dediščine (Koper). Prav tako sta obe raziskovalni ustanovi locirani v regionalnih centrih, kjer so univerze aktivne kot poglavitni pospeševalci regionalnih raziskav in trajnostnega razvoja, predvsem na področju kulturnega turizma. Cilj projekta je predstaviti dojemanje in razumevanje arheološke dediščine in njene aktivne vloge v oblikovanju sodobne in prihodnje identitete Slovenije ter Črne gore.

GOST UP: Vesna Bikić

Vesna Bikić se kot zaposlena na Arheološkem inštitutu v Beogradu, posveča študiju srednjega veka...

Skip to content