MORE THAN JUST A SEAVIEW

Faculty of humaities Koper

 Latest news

 Events

  Study programmes

Undergraduate

ZADNJE NOVICE

Post-graduate

ZADNJE NOVICE

Doctoral

 Študijska ponudba

Preizkusite prednosti sodobne fakultete, ki ponuja kvaliteten študij z osebnim pristopom, aktivnim raziskovalnim in terenskim delom, prakso pri podjetjih in institucijah ter široko paleto izmenjav in obštudijskih dejavnosti.

Oddelki

Študentski projekti

Študijske izmenjave

 For students

Experience the advantages of a modern faculty that offers quality studies with a personal approach, active research and field work, internships at companies and institutions, and a wide range of exchanges and extra-curricular activities.

Departments

Student projects

Student exchanges

  Extra-curricular activities

 Partnerships

Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Brand Name
Skip to content