Oddelek za geografijo

Raziskovalna dejavnost oddelka

O geografski raziskovalni dejavnosti

Geografska stroka sodi med začetnike znanstvenega raziskovanja in visokošolskega izobraževanja na Primorskem. Geografi smo sodelovali pri ustanavljanju Znanstveno-raziskovalnega središča Koper v devetdesetih letih preteklega stoletja in prispevali k utrditvi akademske strukture na takrat še samostojni Fakulteti za humanistične študije Koper. 

Člani Oddelka za geografijo UP FHŠ tvorno prispevamo k razvoju raziskovalne dejavnosti na Univerzi na Primorskem, kjer aktivno delujemo v raziskovalni skupini Inštituta za medkulturne študije UP FHŠ. V preteklih letih smo sodelovali in sodelujemo v več mednarodnih, nacionalnih in aplikativnih raziskovalnih projektih, rezultate svojih raziskav pa redno predstavljamo na mednarodnih in domačih znanstvenih simpozijih ter objavljamo uglednih znanstvenih revijah in monografijah. Nekatere od njih so izpostavljene na zavihku Publikacije.

Pridobljena spoznanja in rezultate vključujemo v študijski proces na vseh treh stopnjah študija, v raziskovalno delo pa pogosto vključujemo tudi študente, ki tako lahko pridobijo dragocene izkušnje in strokovne reference.  

Reference

Seznam raziskovalnih temeljnih, aplikativnih in bilateralnih projektov, v katerih so sodelovali oziroma sodelujejo sodelavci Oddelka za geografijo UP FHŠ od leta 2017 naprej.

Ime in oznaka projekta
Financer
Obdobje trajanja
Vodja projekta in sodelujoči z Oddelka za geografijo UP FHŠ
Življenjski prostori Slovenije: preteklost – sedanjost – prihodnost; Interna programska skupina
Univerza na Primorskem
1. 10. 2022– 30. 9. 2026
dr. Aleksander Panjek; dr. Valentina Brečko Grubar, dr. Miha Koderman, dr. Gregor Kovačič
Infrastrukturna skupina Univerze na Primorskem
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
1. 1. 2022– 31. 12. 2027
dr. Gorazd Drevenšek; dr. Valentina Brečko Grubar, dr. Miha Koderman, dr. Gregor Kovačič, dr. Mojca Poklar
Primerjalna analiza prostorskega razvoja trajnostnega turizma v zavarovanih območjih Bosne in Hercegovine in Slovenije
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
1. 7. 2021– 30. 6. 2023
dr. Simon Kerma; dr. Valentina Brečko Grubar, dr. Miha Koderman, dr. Gregor Kovačič, dr. Mojca Poklar
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
1. 9. 2020– 30. 8. 2023
dr. Franci Gabrovšek, izr. prof. dr. Gregor Kovačič, doc. dr. Valentina Brečko Grubar
Inovativno učenje in poučevanje za kakovostne kariere diplomantov in odlično visoko šolstvo
MIZŠ in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada
1. 10. 2018– 30. 9. 2022
dr. Tomaž Deželan; dr. Valentina Brečko Grubar
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
1. 1. 2018– 31. 12. 2019
dr. Miha Koderman; dr. Valentina Brečko Grubar, dr. Gregor Kovačič
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
1. 5. 2017– 30. 4. 2020
dr. Nataša Viršek Ravbar; dr. Valentina Brečko Grubar, dr. Gregor Kovačič
Skip to content