Oddelek za geografijo

Predstavitev sodelavcev

Sodelavci

Eneja Baloh, mag.
Asistentka
Eneja Baloh, mag.
Asistentka

dr. Valentina Brečko Grubar
Docentka, znanstvena sodelavka
dr. Valentina Brečko Grubar
Docentka, znanstvena sodelavka

dr. Matej Gabrovec
Docent, znanstveni svetnik
dr. Matej Gabrovec
Docent, znanstveni svetnik

dr. Martin Knez
Izredni profesor, znanstveni svetnik
dr. Martin Knez
Izredni profesor, znanstveni svetnik

izr. prof. dr. Miha Koderman
Izredni profesor, višji znanstveni sodelavec
izr. prof. dr. Miha Koderman
Izredni profesor, višji znanstveni sodelavec

dr. Gregor Kovačič
Izredni profesor, znanstveni svetnik
dr. Gregor Kovačič
Izredni profesor, znanstveni svetnik

dr. Stanko Pelc
Izredni profesor, višji znanstveni sodelavec
dr. Stanko Pelc
Izredni profesor, višji znanstveni sodelavec

dr. Metka Petrič
Redna profesorica, znanstvena svetnica
dr. Metka Petrič
Redna profesorica, znanstvena svetnica

dr. Tanja Pipan
Redna profesorica, znanstvena svetnica
dr. Tanja Pipan
Redna profesorica, znanstvena svetnica

dr. Mojca Poklar
Docentka, znanstvena sodelavka
dr. Tadej Slabe
Redni profesor, znanstveni svetnik
dr. Tadej Slabe
Redni profesor, znanstveni svetnik

dr. Jurij Senegačnik
Docent
dr. Borut Stojilković
Asistent
dr. Stanka Šebela
Redna profesorica, znanstvena svetnica
dr. Stanka Šebela
Redna profesorica, znanstvena svetnica

dr. Matija Zorn
Izredni profesor, znanstveni svetnik
Skip to content