Oddelek za medijske študije

Predstavitev profesorjev in raziskovalcev

Vodstvo oddelka

doc. dr. Primož Turk

predstojnik Oddelka za medijske študije
primoz.turk@fhs.upr.si

doc. dr. Primož Turk

predstojnik Oddelka za medijske študije
primoz.turk@fhs.upr.si

Ostali sodelavci

prof. dr. Sandra Bašić Hrvatin

redna profesorica, znanstvena svetnica
sandra.basic.hrvatin@fhs.upr.si

prof. dr. Sandra Bašić Hrvatin

redna profesorica, znanstvena svetnica
sandra.basic.hrvatin@fhs.upr.si

doc. dr. Nikolai Jeffs

docent, znanstveni sodelavec
nikolai.jeffs@fhs.upr.si

doc. dr. Nikolai Jeffs

docent, znanstveni sodelavec
nikolai.jeffs@fhs.upr.si

doc. dr. Branko Kavšek

docent, znanstveni sodelavec
branko.kavsek@upr.si

doc. dr. Branko Kavšek

docent, znanstveni sodelavec
branko.kavsek@upr.si

doc. dr. Matjaž Kljun

docent, znanstveni sodelavec
matjaz.kljun@upr.si

doc. dr. Matjaž Kljun

docent, znanstveni sodelavec
matjaz.kljun@upr.si

doc. dr. Neža Kogovšek Šalamon

docentka, znanstvena sodelavka
neza.kogovsek.salamon@fhs.upr.si

doc. dr. Neža Kogovšek Šalamon

docentka, znanstvena sodelavka
neza.kogovsek.salamon@fhs.upr.si

prof. dr. Vlado Kotnik

redna profesorica, znanstvena svetnica
vlado.kotnik@fhs.upr.si

prof. dr. Vlado Kotnik

redna profesorica, znanstvena svetnica
vlado.kotnik@fhs.upr.si

izr. prof. dr. Karmen Medica

izredna profesorica, višja znanstvena sodelavka
karmen.medica@fhs.upr.si

izr. prof. dr. Karmen Medica

izredna profesorica, višja znanstvena sodelavka
karmen.medica@fhs.upr.si

doc. dr. Zoran Medved

docent, znanstveni sodelavec
zoran.medved@fhs.upr.si

doc. dr. Zoran Medved

docent, znanstveni sodelavec
zoran.medved@fhs.upr.si

lekt. dr. Martina Paradiž

lektorica z doktoratom
martina.paradiz@fhs.upr.si

lekt. dr. Martina Paradiž

lektorica z doktoratom
martina.paradiz@fhs.upr.si

doc. dr. Tadej Praprotnik

docent, znanstveni sodelavec
tadej.praprotnik@fhs.upr.si

doc. dr. Tadej Praprotnik

docent, znanstveni sodelavec
tadej.praprotnik@fhs.upr.si

Karin Sabadin

asistentka
karin.sabadin@fhs.upr.si

Karin Sabadin

asistentka
karin.sabadin@fhs.upr.si

izr. prof. dr. Peter Sekloča

izredni profesor, višji znanstveni sodelavec
peter.sekloca@fhs.upr.si

izr. prof. dr. Peter Sekloča

izredni profesor, višji znanstveni sodelavec
peter.sekloca@fhs.upr.si

Blaž Svetina

asistent
blaz.svetina@fhs.upr.si

Blaž Svetina

asistent
blaz.svetina@fhs.upr.si

doc. dr. Vladka Tucovič Sturman

docentka, lektorica
vladka.tucovic@fhs.upr.si

doc. dr. Vladka Tucovič Sturman

docentka, lektorica
vladka.tucovic@fhs.upr.si

izr. prof. dr. Jonatan Vinkler

izredni profesor, višji znanstveni sodelavec
jonatan.vinkler@upr.si

izr. prof. dr. Jonatan Vinkler

izredni profesor, višji znanstveni sodelavec
jonatan.vinkler@upr.si

prof. dr. Ernest Ženko

redni profesor, znanstveni svetnik
ernest.zenko@fhs.upr.si

prof. dr. Ernest Ženko

redni profesor, znanstveni svetnik
ernest.zenko@fhs.upr.si

Skip to content