Oddelek za medijske študije

Predstavitev sodelavcev

Sodelavci

prof. dr. Sandra Bašić Hrvatin
Redna profesorica, znanstvena svetnica
prof. dr. Sandra Bašić Hrvatin
Redna profesorica, znanstvena svetnica

doc. dr. Nikolai Jeffs
Docent
doc. dr. Nikolai Jeffs
Docent

doc. dr. Branko Kavšek
Docent
doc. dr. Branko Kavšek
Docent

doc. dr. Matjaž Kljun
Docent
doc. dr. Matjaž Kljun
Docent

doc. dr. Neža Kogovšek Šalamon
Docentka
doc. dr. Neža Kogovšek Šalamon
Docentka

prof. dr. Vlado Kotnik
Redna profesorica, znanstvena svetnica
izr. prof. dr. Karmen Medica
Izredna profesorica, višja znanstvena sodelavka
izr. prof. dr. Karmen Medica
Izredna profesorica, višja znanstvena sodelavka

doc. dr. Zoran Medved
Docent
doc. dr. Zoran Medved
Docent

lekt. dr. Martina Paradiž
Lektorica z doktoratom
lekt. dr. Martina Paradiž
Lektorica z doktoratom

doc. dr. Tadej Praprotnik
Docent, znanstveni sodelavec
doc. dr. Tadej Praprotnik
Docent, znanstveni sodelavec

Karin Sabadin
Asistentka
Karin Sabadin
Asistentka

izr. prof. dr. Peter Sekloča
Izredni profesor, višji znanstveni sodelavec
izr. prof. dr. Peter Sekloča
Izredni profesor, višji znanstveni sodelavec

Blaž Svetina
Asistent
Blaž Svetina
Asistent

doc. dr. Vladka Tucovič Sturman
Docentka, lektorica
doc. dr. Vladka Tucovič Sturman
Docentka, lektorica

doc. dr. Primož Turk
Docent, znanstveni sodelavec
doc. dr. Primož Turk
Docent, znanstveni sodelavec

izr. prof. dr. Jonatan Vinkler
Izredni profesor, višji znanstveni sodelavec
izr. prof. dr. Jonatan Vinkler
Izredni profesor, višji znanstveni sodelavec

prof. dr. Ernest Ženko
Redni profesor, znanstveni svetnik
Skip to content