Center za slovenski jezik in kulturo

Predstavitev centra

O centru

Center za slovenski jezik in kulturo je bil ustanovljen leta 2007 kot organizacijska enota Fakultete za humanistične študije. Zaradi vse večjega vpisa tujih študentov na Univerzo na Primorskem ima Center ključno vlogo pri organizaciji in izvedbi učenja slovenskega jezika na več nivojih.

Glavne dejavnosti Centra so:

  • Organizacija in izvedba akreditiranih predmetov:
  • Slovenski jezik kot drugi/tuji jezik na ravneh A1, A2 in B1;
  • Slovenian History, Culture, Literature and Society.
  • Organizacija in izvedba poletne šole slovenskega jezika »Halo, tukaj slovenski Mediteran!«.
  • Organizacija in izvedba pripravljalnih tečajev za bodoče študente UP SpeakUP Slovene.
  • Organizacija in izvedba tečajev slovenskega jezika za zaposlene in študente študijskih programov v angleškem jeziku.
  • Priprava gradiv za učenje slovenščine kot drugega/tujega jezika.
  • Objava znanstvenih in strokovnih člankov o poučevanju slovenščine kot drugega/tujega jezika.
  • Organizacija obvezne prakse za študente slovenistike.
doc. dr. Klara Šumenjak
Vodja Centra za slovenski jezik in kulturo UP FHŠ
doc. dr. Klara Šumenjak
Vodja Centra za slovenski jezik in kulturo UP FHŠ

Skip to content