Oddelek za slovenistiko

Oddelčne novice

Aktualne novice

Študenti UP FHŠ sodelujejo z Radiem Koper

Študenti UP FHŠ sodelujejo z Radiem Koper

Letos smo se posvetili predvsem frazemom, stalnim besednih zvezam, ki imajo že ustaljen pomen, saj je po nekaterih raziskavah poznavanje frazemov oziroma njihovega pomena šibko. Razlagali smo, kaj pomenijo in od kod izvirajo nekateri svetopisemski...

Skip to content