Oddelek za slovenistiko

Študijski programi

Splošno o programih

Na Oddelku za slovenistiko v Kopru se študentje v sproščenem, večjezikovnem okolju, v majhnih študijskih skupinah usposobijo za kritičen študij slovenističnih in humanističnih področij, usvojijo jezikoslovni instrumentarij in znanja za študij literature, s pomočjo katerih bodo oblikovali svojo poklicno pot na pedagoškem, prevajalskem, novinarskem in založniškem področju ter še marsikje drugje.

Skip to content