Oddelek za uporabno jezikoslovje

Predstavitev profesorjev in raziskovalcev

Vodstvo oddelka

doc. dr. Tina Čok

predstojnica Oddelka za uporabno jezikoslovje UP FHŠ
tina.cok@fhs.upr.si

doc. dr. Tina Čok

predstojnica Oddelka za uporabno jezikoslovje UP FHŠ
tina.cok@fhs.upr.si

doc. dr. Marcello Potocco

namestnik predstojnice Oddelka za uporabno jezikoslovje UP FHŠ
marcello.potocco@fhs.upr.si

doc. dr. Marcello Potocco

namestnik predstojnice Oddelka za uporabno jezikoslovje UP FHŠ
marcello.potocco@fhs.upr.si

Ostali sodelavci

doc. dr. Helena Bažec

docentka, znanstvena sodelavka
helena.bazec@fhs.upr.si

doc. dr. Helena Bažec

docentka, znanstvena sodelavka
helena.bazec@fhs.upr.si

doc. dr. Ana Beguš

docentka, znanstvena sodelavka
ana.begus@fhs.upr.si

doc. dr. Ana Beguš

docentka, znanstvena sodelavka
ana.begus@fhs.upr.si

lekt. dr. David Bizjak

lektor z doktoratom
david.bizjak@fhs.upr.si

lekt. dr. David Bizjak

lektor z doktoratom
david.bizjak@fhs.upr.si

lekt. mag. Emma Beatriz Villegas Cunja

lektorica za španski in italijanski jezik
beatriz.cunja@fhs.upr.si

lekt. mag. Emma Beatriz Villegas Cunja

lektorica za španski in italijanski jezik
beatriz.cunja@fhs.upr.si

izr. prof. dr. Neva Čebron

izredna profesorica in višja znanstvena sodelavka
neva.cebron@fhs.upr.si

izr. prof. dr. Neva Čebron

izredna profesorica in višja znanstvena sodelavka
neva.cebron@fhs.upr.si

doc. dr. Nikolai Jeffs

docent, znanstveni sodelavec
nikolai.jeffs@fhs.upr.si

doc. dr. Nikolai Jeffs

docent, znanstveni sodelavec
nikolai.jeffs@fhs.upr.si

as. dr. Barbara Jurša Potocco

asistentka
barbara.jursa.potocco@fvz.upr.si

as. dr. Barbara Jurša Potocco

asistentka
barbara.jursa.potocco@fvz.upr.si

doc. dr. Melita Lemut Bajec

docentka, znanstvena sodelavka
melita.lemut.bajec@fhs.upr.si

doc. dr. Melita Lemut Bajec

docentka, znanstvena sodelavka
melita.lemut.bajec@fhs.upr.si

dr. Metka Malčič, lekt.

lektorica za italijanski jezik
metka.malcic@fhs.upr.si

dr. Metka Malčič, lekt.

lektorica za italijanski jezik
metka.malcic@fhs.upr.si

lekt. mag. Polona Oblak

lektorica za francoski in italijanski jezik
polona.oblak@fhs.upr.si

lekt. mag. Polona Oblak

lektorica za francoski in italijanski jezik
polona.oblak@fhs.upr.si

lekt. dr. Martina Paradiž

lektorica z doktoratom
martina.paradiz@fhs.upr.si

lekt. dr. Martina Paradiž

lektorica z doktoratom
martina.paradiz@fhs.upr.si

doc. dr. Irina Makarova Tominec

docentka, znanstvena sodelavka
irina.mt@fhs.upr.si

doc. dr. Irina Makarova Tominec

docentka, znanstvena sodelavka
irina.mt@fhs.upr.si

doc. dr. Klara Šumenjak

docentka, znanstvena sodelavka
klara.sumenjak@fhs.upr.si

doc. dr. Klara Šumenjak

docentka, znanstvena sodelavka
klara.sumenjak@fhs.upr.si

doc. dr. Jana Volk

docentka, znanstvena sodelavka
jana.volk@fhs.upr.si

doc. dr. Jana Volk

docentka, znanstvena sodelavka
jana.volk@fhs.upr.si

prof. dr. Metka Zupančič

redna profesorica
metka.zupancic@fhs.upr.si

prof. dr. Metka Zupančič

redna profesorica
metka.zupancic@fhs.upr.si

Skip to content