Oddelek za zgodovino

Predstavitev sodelavcev

Sodelavci

doc. dr. Ines Beguš
Docentka, znanstvena sodelavka
doc. dr. Ines Beguš
Docentka, znanstvena sodelavka

doc. dr. Zdenka Bonin
doc. dr. Zdenka Bonin

doc. dr. Vilma Brodnik
Docentka, znanstvena sodelavka
doc. dr. Vilma Brodnik
Docentka, znanstvena sodelavka

doc. dr. Lev Centrih
Namestnik predstojnika Oddelka za Zgodovino UP FHŠ
doc. dr. Lev Centrih
Namestnik predstojnika Oddelka za Zgodovino UP FHŠ

doc. dr. Neža Čebron Lipovec
Docentka, znastvena sodelavka
doc. dr. Neža Čebron Lipovec
Docentka, znastvena sodelavka

doc. dr. Jurij Hadalin
Docent, znanstveni sodelavec
doc. dr. Jurij Hadalin
Docent, znanstveni sodelavec

izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget
Izredna profesorica, višja znanstvena sodelavka
izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget
Izredna profesorica, višja znanstvena sodelavka

asist. dr. Nataša Henig Miščič
asist. dr. Nataša Henig Miščič

red. prof. dr. Aleksej Kalc
Redni profesor, znanstveni svetnik
red. prof. dr. Aleksej Kalc
Redni profesor, znanstveni svetnik

izr. prof. dr. Petra Kavrečič
Izredna profesorica, višja znanstvena sodelavka
izr. prof. dr. Petra Kavrečič
Izredna profesorica, višja znanstvena sodelavka

doc. dr. Mihael Kosi
Docent, višji znanstveni sodelavec
doc. dr. Mihael Kosi
Docent, višji znanstveni sodelavec

prof. dr. Irena Lazar
Redna profesorica, znanstvena svetnica in muzejska svetnica
prof. dr. Irena Lazar
Redna profesorica, znanstvena svetnica in muzejska svetnica

prof. dr. Žarko Lazarević
Redni profesor, znanstveni svetnik
prof. dr. Žarko Lazarević
Redni profesor, znanstveni svetnik

prof. dr. Aleksander Panjek
Redni profesor, znanstveni svetnik
prof. dr. Aleksander Panjek
Redni profesor, znanstveni svetnik

izr. prof. dr. Gregor Pobežin
Izredni profesor, višji znanstveni sodelavec
izr. prof. dr. Gregor Pobežin
Izredni profesor, višji znanstveni sodelavec

doc. dr. Polona Sitar
Docentka
doc. dr. Polona Sitar
Docentka

doc. dr. Katarina Šmid
Docentka, znanstvena sodelavka
doc. dr. Katarina Šmid
Docentka, znanstvena sodelavka

doc. dr. Marija Mojca Terčelj
Docentka, znanstvena sodelavka
doc. dr. Marija Mojca Terčelj
Docentka, znanstvena sodelavka

doc. dr. Marko Zajc
Docent, znanstveni sodelavec
doc. dr. Marko Zajc
Docent, znanstveni sodelavec

asist. dr. Miha Zobec
asist. dr. Miha Zobec

Skip to content