Oddelek za zgodovino

Študijski programi

Splošno o programih

Oddelek za zgodovino UP FHŠ izvaja študijske programe s področja zgodovine na vseh treh stopnjah študija, in sicer:

  • dodiplomski študijski program enopredmetne in dvopredmetne smeri;
  • podiplomski magistrski študij enopredmetne in dvopredmetne pedagoške smeri;
  • doktorski študij

Študij zgodovine na UP FHŠ je usmerjen v problemsko poznavanje in obravnavanje zgodovine. Študij na različnih stopnjah nudi vse bolj poglobljen vpogled v vsa zgodovinska obdobja s poudarkom na sredozemskem, evropskem in seveda slovenskem prostoru.

Poseben poudarek je na sredozemski dimenziji v slovenski zgodovini, na širšem slovenskem etničnem prostoru skozi čas, ter na območjih stika med slovanskim, romanskim in germanskim kulturnim prostorom. Študentom nudi spoznavanje različnih področij zgodovinske znanosti, od socialne in ekonomske do kulturne in politične zgodovine, vključno z bolj specifičnimi in aktualnimi polji zgodovinopisja. Posebna skrb je namenjena umeščanju primorske in slovenske zgodovine v širšo evropsko in sredozemsko ter svetovno zgodovino.

Študij zgodovine na UP FHŠ opremlja študente tako z uveljavljenimi kot z novejšimi metodološkimi orodji in praktičnimi znanji, ki omogočajo kritično držo in samostojno presojo zgodovinskih dogajanj in procesov, s tem pa razvija tudi sposobnost samostojnega dela in raziskovanja.

Skip to content