Mednarodna poletna šola muzeologije

14. Mednarodna poletna šola muzeologije

Mednarodno poletno šolo muzeologije v sodelovanju z različnimi domačimi in mednarodnimi partnerji izvajata Oddelek za arheologijo in dediščino Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem ter Inštitut za arheologijo in dediščino UP FHŠ. Poletna šola muzeologije poteka v Piranu v prostorih Inštituta za arheologijo in dediščino ter v Kopru, na Fakulteti za humanistične študije.

14. Mednarodna poletna šola muzeologije je potekala od 5. do 9. septembra 2022.

Program Mednarodne poletne šole muzeologije 2022

Foto: Forum slovanskih kultur

Tema

Tema 14. Mednarodne poletne šole muzeologije se osredotoča na temo Mednarodnega muzejskega dne 2022, kot ga je definiral ICOM “Moč muzejev”.

»Vsebine, ki jih v okviru letošnje teme raziskujemo, so: Moč doseganja trajnosti: muzeji kot ključni akterji v svojih lokalnih skupnostih prispevajo k številnim ciljem, ki vključujejo spodbujanje trajnega razvoja in socialne ekonomije ter razširjanje znanstvenih informacij o okoljskih izzivih. Moč inovacij na področju digitalizacije in dostopnosti: muzeji so inovativna igrišča, kjer se razvijajo nove tehnologije. Digitalne inovacije lahko naredijo muzeje bolj dostopne in privlačne.

Moč gradnje skupnosti z izobraževanjem: muzeji s svojimi zbirkami in programi povezujejo družbo in gradijo skupnosti. S podpiranjem demokratičnih vrednot in zagotavljanjem priložnosti za vseživljenjsko učenje prispevajo k oblikovanju informirane in angažirane civilne družbe.« (VIR)

Programi in cilji

Program poletne šole je zasnovan v sodelovanju z ustanovami, ki se z različnih vidikov ukvarjajo s področjem muzeologije in dediščine. Temelji na izmenjavi dobrih praks med evropskimi strokovnjaki is širokimi in raznolikimi izkušnjami in ekspertizo. Slednje bodo predstavljene v obliki predavanj, delavnic in debat.

Glavni cilj poletne šole je vzpostaviti komunikacijo in odprto razpravo med muzejskimi strokovnjaki, strokovnjaki s področja izobraževanja ter študenti. Udeleženci bodo imeli priložnost spoznati pretekle in aktualne muzejske projekte ter dobre prakse, da bi nato lahko premislili o pomenu muzejev, njihovi sedanji vlogi in odnosu do družbe. Predavatelji iz različnih evropskih držav bodo predstavili svoje izkušnje, znanje, stališča, strategije in mnenja o muzejih, muzeologiji in dediščini ter tako ponudili udeležencem priložnost, da se seznanijo s sodobnim mednarodnim pogledom na temo.

Udeleženci

Mednarodna poletna šola muzeologije temelji na prenosu znanj in izmenjavi idej skozi neposredni komunikacijski proces, zato je zasnovana za različne udeležence, kot so muzejski strokovnjaki, študenti, izobraževalci na področju muzeologije in dediščine, ter druge zainteresirane za muzeje kot aktivne in dinamične deležnike v sodobni družbi.

UDELEŽENCI BODO PRIDOBILI 3 ECTS (EVROPSKE KREDITNE TOČKE).

Skip to content