Halo, tukaj slovenski Mediteran!

30. Poletni tečaji slovenskega jezika na slovenski Obali

The 30th Summer School of the Slovene language on the Slovene Coast

Prijava

Med 10. in 21. 7. 2023 bomo v Kopru organizirali že 30. jubilejni poletni tečaj slovenskega jezika na slovenski Obali »Halo, tukaj slovenski Mediteran!«, ki ga organizira Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem v sodelovanju z Znanstveno-raziskovalnim središčem Koper in s finančno podporo Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Obrazec za prijavo: TUKAJ

Rok za prijavo in oddajo prošenj za štipendijo: 15. 5. 2023

Obvestilo o prejemu štipendije in razvrstitev po skupinah: 31. 5. 2023

Plačilo kotizacije (50 €): DO 15. 6. 2023

Kontakt in prijave: halo.tecaji@fhs.upr.si

Brošura 2023

Program (SLO / EN)

Štipendije

Application

30th Summer Courses of the Slovene Language on the Slovene Coast 10.–21. 7. 2023

The 30th Summer School of the Slovene language on the Slovene Coast “Hello, here is the Slovene Mediterranean!” (Halo, tukaj slovenski Mediteran) will take place in Koper between 10th and 21st July 2023. It is organized by the Faculty of Humanities of the University of Primorska in cooperation with the Science and Research Centre of Koper and with the financial support of the Government’s office for Slovene Abroad.

Deadline for application and application for scholarship: 15. 5. 2023
Notice of receipt of scholarship and classification: 31. 5. 2023
Registration fee (50 €): 15. 6. 2023
Contact: halo.tecaji@fhs.upr.si

Application form: HERE

Soglasje / Statement of Consent

PRIREDITELJ in SOPRIREDITELJ / CO-ORGANIZZATORE / CO-ORGANIZER

Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije
Università del Litorale, Facoltà degli studi umanistici
University of Primorska, Faculty of Humanities
 
Znanstveno-raziskovalno središče Koper
Centro di Ricerche Scientifiche Capodistria
Science and Research Centre Koper

 

FINANČNA PODPORA
Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu

PODPORA
Mestna občina Koper
Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije

 

Programski in organizacijski odbor / Comitato organizzatore / Programme and Organizing Committee

Boštjan Debelak, Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije
prof. dr. Vesna Mikolič, Znanstveno-raziskovalno središče Koper
lekt. Nika Pavletić, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem
doc. dr. Klara Šumenjak, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem

 

NASLOV / INDIRIZZO / ADDRESS

UP FHŠ – Poletni tečaji

Titov trg 5, 6000 Koper, Slovenija

Tel.: +386 5 663 77 40; Fax: +386 5 663 77 42

E-pošta: halo.tecaji@fhs.upr.si

http://www.fhs.upr.si

Skip to content