Inštitut za arheologijo in dediščino

Novice

Aktualne novice

GOST UP: Vesna Bikić

GOST UP: Vesna Bikić

Vesna Bikić se kot zaposlena na Arheološkem inštitutu v Beogradu, posveča študiju srednjega veka in zgodnjega novega veka. Njene študije zaobjemajo poselitvene procese, pogrebne običaje s poudarkom na študiju materialne kulture, predvsem keramike...

Skip to content