Šifra projekta: Z6-3225 Vrsta projekta: Podoktorski projekt Nosilec projekta: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Inštitut za medkulturne študije Vodja projekta: doc. dr. Polona Sitar Vir financiranja: Javna agencija za...