Inštitut za medkulturne študije

Tekoči in pretekli projekti

Aktualni in pretekli projekti

Med »deseto banovino« in »sedmo republiko«: države in diaspore v prvi in drugi Jugoslaviji/ Between the “Tenth Banovina” and the “Seventh Republic”: The States and Diasporas in the First and in the Second Yugoslavia

Med »deseto banovino« in »sedmo republiko«: države in diaspore v prvi in drugi Jugoslaviji/ Between the “Tenth Banovina” and the “Seventh Republic”: The States and Diasporas in the First and in the Second Yugoslavia

Šifra projekta: J6-50191 Vrsta projekta: Partnerski temeljni raziskovalni projekt Vodja projekta: dr. Miha Zobec (ZRC SAZU) Partnerji in člani projekta: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti: dr. Aleksej Kalc....

Med »deseto banovino« in »sedmo republiko«: države in diaspore v prvi in drugi Jugoslaviji/ Between the “Tenth Banovina” and the “Seventh Republic”: The States and Diasporas in the First and in the Second Yugoslavia

Etnografija tišin(e)

Šifra projekta: J6-50198 Vrsta projekta: Manjši temeljni raziskovalni projekt (ARRS-RPROJ-JR-2023/68) Nosilec projekta: Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije Vodja projekta: izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget Partnerji...

Skip to content