Raziskovalna dejavnost

Raziskovalni projekti 

Raziskovalna dejavnost na UP FHŠ

UP FHŠ se kot vodilni partner ali partner-ska organizacija vključuje v nacionalne in mednarodne projekte, pri čemer izvaja teme-ljno raziskovalno dejavnost ter obenem na apli-kativni ravni prispeva k razvoju družbenega okolja, v katerem deluje. Svoje raziskovalne trude sodelavci UP FHŠ objavljajo v domačih in tujih znanstvenih revijah ter založbah. Raziskovalno delo na UP FHŠ poteka predvsem v okviru Inštituta za medkulturne študije in Inšti-tuta za arheologijo in dediščino. Njuna razisko-valna področja sovpadajo s humanističnimi in z družboslovnimi področji študijskih programov na fakulteti.

Zaposleni na UP FHŠ tesno sodelujejo z javnimi in zasebnimi ustanovami ter z gospodarstvom. IAD UP FHŠ na primer izvaja predhodne arheo-loške raziskave v gospodarske namene. Z razis-kovalno opremo in z uporabo najsodobnejše tehnologije izvaja specifične raziskave/analize, kot so arheološke terenske raziskave, georef-erenciranje, fotodokumentacija arheoloških ostalin, digitalna dokumentacija terenov. Pri izvajanju operacij je poleg globljega poznanja stroke zelo pomembna uporaba napredne tehnologije oziroma tehnoloških inštrumentov, s katerimi razpolaga fakulteta, in ki v končni fazi pripomorejo k trženju izsledkov raziskav in k ekonomski valorizaciji storitev.

Aktualni in zaključeni projekti

Naslov projekta
Vrsta projekta
Šifra projekta
Vodja projekta in sodelujoči z UP FHŠ
Vir financiranja
Obdobje trajanja
Podoktorski projekt
Z6-3225
doc. dr. Polona Sitar
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
1. 10. 2021–30. 9. 2023
Temeljni raziskovalni projekt
J6-3143
prof. dr. Aleksander Panjek, doc. dr. Lev Centrih, doc. dr. Polona Sitar, Karin Bandelj
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
1. 10. 2021–30. 9. 2024
Podoktorski projekt
Z6-3226
doc. dr. Neža Čebron Lipovec
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
1. 10. 2021–30. 9. 2023
Bilateralni projekt
BI-FR/21-22 PROTEUS-001
izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
1. 1. 2021–31. 12. 2022
Bilateralni projekt
J6-2578
izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
1. 11. 2020–31. 10. 2023
Raziskovalni projekt
L7-2630
izr. prof. dr. Gregor Kovačič, doc. dr. Valentina Brečko Grubar
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS), Javno podjetje Kovod Postojna
1. 9. 2020–30. 8. 2023
Temeljni raziskovalni projekt
J5-2571
izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
1. 9. 2020–31. 8. 2023
Temeljni raziskovalni projekt
J6-2574
prof. dr. Aleksander Panjek, izr. prof. dr. Petra Kavrečič
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
1. 9. 2020–30. 8. 2023
Temeljni raziskovalni projekt
N6-0151 (B)
prof. dr. Aleksander Panjek, doc. dr. Miha Zobec
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
1. 6. 2020–31. 5. 2023
Bilateralni projekt
BI-HR / 20-21-032
izr. prof. dr. Martina Blečić Kavur
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
1. 1. 2020–31. 12. 2021
Mednarodni projekt
/
izr. prof. dr. Martina Blečić Kavur
Erasmus+, KA203 action – Strateško partnerstvo v visokem šolstvu
15. 12. 2019 –14. 6. 2022
Temeljni raziskovalni projekt
V6-1925
prof. dr. Aleksander Panjek, doc. dr. Marija Mojca Terčelj
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
1. 11. 2019– 31. 10. 2020
Temeljni raziskovalni projekt
V6-1923
izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
1. 11. 2019–31. 10. 2021
Temeljni raziskovalni projekt
V5-1920
izr. prof. dr. Alenka Janko Spreizer
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
1. 11. 2021–30. 4. 2021
Bilateralni projekt
BI-US/19-21-079
izr. prof. dr. Martina Blečić Kavur
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
1. 10. 2019–30. 9. 2021
Mednarodni projekt
/
doc. dr. Neva Čebron
Erasmus+, KA203 action – Strateško partnerstvo v visokem šolstvu
1. 9. 2019–30. 8. 2022
Temeljni raziskovalni projekt
J6-1801
doc. dr. Jernej Kosi; izr. prof. dr. Petra Kavrečič
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
1. 7. 2019–30. 6. 2023
Temeljni raziskovalni projekt
J6-1799
prof. dr. Aleksander Panjek; doc. dr. Ines Beguš, doc. dr. Lev Centrih, doc. dr. Polona Sitar, prof. dr. Aleksej Kalc
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
1. 7. 2019–30. 6. 2023
Bilateralni projekt
BI-BA/19-20-033
izr. prof. dr. Martina Blečić Kavur
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
15. 1. 2019–31. 12. 2022
Bilateralni projekt
BI-US/18-20-73
izr. prof. dr. Boris Kavur
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
1. 10. 2018–30. 9. 2020
Interreg V-A Slovenija-Hrvaška
/
Saša Likavec Svetelšek; izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget
Program Interreg Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020
1. 9. 2018–30. 2. 2021
Temeljni raziskovalni projekt
J6-9363
izr. prof. dr. Martina Blečić Kavur
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
1. 7. 2018–30. 6. 2021
Raziskovalni projekt
J6-9373
dr. Sonja Novak-Lukanović; prof. dr. Nives Zudič Antonič, izr. prof. dr. Anja Zorman
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
1. 7. 2018–30. 6. 2021
Bilateralni projekt
BI-HR/18-19-022
izr. prof. dr. Miha Koderman
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
1. 1. 2018–31. 12. 2019
Temeljni raziskovalni projekt
J6-8259
dr. Tomislav Virk; prof. dr. Krištof Jacek Kozak
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
1. 5. 2017–30. 4. 2020
Temeljni raziskovalni projekt
J6-8250
prof. dr. Aleksej Kalc; izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget, izr. prof. dr. Petra Kavrečič, prof. dr. Aleksander Panjek
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
1. 5. 2017–30. 4. 2020
Mednarodni projekt
/
doc. dr. Zrinka Mileusnić
Easme programme, Evropska unija
januar 2017–junij 2018
Mednarodni projekt
/
prof. dr. Irena Lazar
Program Finančnega mehanizma EGP 2009-2014
februar 2015–januar 2017
Temeljni raziskovalni projekt
J6-6837
izr. prof. dr. Boris Kavur
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS)
1. 7. 2014–30. 6. 2017
Mednarodni projekt
/
prof. dr. Aleksander Panjek; izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget, doc. dr. Ines Beguš, izr. prof. dr. Petra Kavrečič, doc. dr. Boštjan Bugarič
Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007- 2013
1. 1. 2012–30. 6. 2014
Mednarodni projekt
/
prof. dr. Aleksander Panjek
Program čezmejnega sodelovanja Slovenija – Italija 2007- 2013
1. 10. 2009–31. 3. 2012
Skip to content