UNESCO katedra

Poročilo o delovanju

Predstavitev

UNESCO katedra za interpretacijo in izobraževanje za spodbujanje celostnih pristopov k dediščini, ki deluje od novembra 2021 v okviru Univerze na Primorskem, je v letu 2022 zaključila prvo leto aktivnega in pestrega delovanja. Vzpostavili smo sodelovanje z več Unesco katedrami, ki delujejo na sorodnih področjih, Unesco šolami po Sloveniji, intenzivno smo sodelovali z Unesco pisarno v Benetkah (Unesco Venice) in pri njihovih aktivnostih, z združenjem Interpret Europe načrtujemo mednarodno konferenco, ki bo potekala maja 2023 v Romuniji, vključili pa smo se tudi v Unitwin mrežo World Heritage and Tourism. V letu 2023 bomo na Fakulteti za humanistične študije s sodelovanjem Unesco katedre prvič razpisali študijski program Kulturna dediščina tudi v angleškem jeziku.

Mednarodni dogodki

  • V marcu smo v okviru dveh predavanj 3. in 10. marca 2022 gostili dr. Kathrin Pabst, ki se ukvarja s problematično in zamolčano dediščino. V prvem predavanju “Let Them Finally Be Heard!” How Integrating a Multiplicity of Voices May Lead to More Inclusive, Peaceful and Sustainable Societies« je govorila o tem kako poslušanje vseh glasov void k bolj vključujoči, mirni in trajnostni družbi, nato pa v predavanju “Many considerations to make – many needs to balance”. Moral challenges professionals could face when working with contested or sensitive histories and how to address them spregovorila še o izzivih za raziskovalce, ki se srečujejo z občutljivo dediščino.
  • Prvi teden septembra je v Kopru med 5. in 9. 9. 2022 potekala že 14. Mednarodna poletna šola muzeologije. Predavanja in delavnice na temo Moč Muzejev so zbrali številne domače in tuje predavatelje in 30 udeležencev iz Slovenije in tujine.
  • Sledila je mednarodna Delavnica o participativnih pristopih h konserviranju grajene dediščine v kateri smo gostili dr. Setho Low iz ZDA in se je odvijala med 21. in 27. 9. 2022. Delavnica, ki je vključevala predavanja, terenske oglede in evalvacije, se je osredotočala na etnološko-antropološke metode za potrebe ohranjanja stavbne dediščine.
  • Na vabilo Unesca pa se je predstojnica katedre konec septembra udeležila svetovne konference MONDIACULT (28. – 30. 9. 2022), ki je potekala v Mexico Cityju v Mehiki.

Dr. Irena Lazar je strnila misli med obiskom konference: “Konferenca je naslovila in odprla številna vprašanja kulture in kulturnih politik in ob tem tudi pomen vključevanja kulturne dediščine v kurikule izobraževanja na vseh ravneh, tudi v proces vseživljenjskega učenja. To je posebej pomembno za našo UNESCO katedro in UP FHŠ, saj delujemo na tem področju in izpostavljeno potrjuje naše usmeritve. Kultura kot skupno javno dobro mora biti dosegljiva za vse in tu se posebej izpostavlja vključevanje lokalne skupnosti. S tem vzpostavljamo odnos do kulture in dediščine ter njeno spoštovanje.”

Udeleženci so ob zaključku sprejeli novo agendo kulturnih politik, ki se je oblikovala med konferenco, njen cilj je oblikovati močnejši in odpornejši kulturni sektor, ki bo v celoti zasidran v perspektivah trajnostnega razvoja ter spodbujanju solidarnosti, miru in varnosti.

Udeleženci 14. poletne šole muzeologije spoznavajo muzealizacijo mesta Trbovlje.

    Skip to content