Domov 5 Nekategorizirano 5 Objavljamo ponovljeni razpis za volitve v Študentski svet UP FHŠ 2022/2023

Objavljamo ponovljeni razpis za volitve v Študentski svet UP FHŠ 2022/2023

11. oktobra, 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Študentski svet fakultete je organ, ki ga sestavljajo izključno študenti in zastopa študente v razmerju do vodstva fakultete in univerze. Na sejah člani sveta razpravljajo o zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, obravnavajo in dajejo pristojnim organom mnenja o aktih fakultete, na podlagi študentske ankete dajejo mnenja o pedagoškem delu visokošolskih učiteljev itd. Študenti imajo svoje predstavnike tudi v posameznih organih fakultete.

Rok za oddajo kandidature je od 16. novembra do vključno 23. novembra 2022.

Volitve bodo v sredo, 7. decembra 2022, v Avli UP FHŠ, Titov trg 5, Koper.

Celoten razpis je objavljen (priponka).

Vloga za oddajo kandidature je na voljo (priponka). Že oddane kandidature veljajo tudi za ponovljeni razpis.

Vabljeni k sodelovanju!

Skip to content