Študij na Fakulteti za humanistične študije

Študij na UP FHŠ

Fakulteta za humanistične študije je bila ustanovljena leta 2000 in je ustanovna članica Univerze na Primorskem. Diplomanti fakultete so široko razgledani in izobraženi humanisti in družboslovci, kar jim omogoča dobre zaposlitvene možnosti. Študijski programi so prepoznavni po možnosti izbiranja predmetov po lastnem interesu in po študiju v manjših skupinah, kar študentom omogoča maksimalno sodelovanje s profesorji. Študenti pri nas niso le številke, ampak enakovredni sogovorniki znotraj akademske skupnosti. Fakulteta ima nove prostore z učilnicami, opremljenimi v skladu s sodobnimi standardi.

Prepoznavni smo po dinamičnosti, usmerjenosti v prihodnost, odprtem odnosu med učitelji, tutorji in študenti ter po ustvarjalnih, kritično mislečih, angažiranih učiteljih in študentih. Študij na dodiplomski ravni ponuja možnost aktivnega raziskovanja, individualnega sodelovanja s profesorji ter pridobivanja praktičnih znanj, ki študenta usposobijo za strokovno delovanje na različnih področjih.

Diplomanti fakultete so zaposljivi na področju raziskovanja, izobraževanja, svetovanja, analiz, načrtovanja, upravljanja projektov in mednarodnega sodelovanja. Odvisno od izbire študijskega programa se lahko zaposlijo v medijih, založništvu, muzejih, arhivih, kot analitiki, načrtovalci, kartografi in strokovni sodelavci v zasebnih in javnih podjetjih, državni upravi, prevajalskih agencijah ter drugih javnih ali gospodarskih organizacijah in mednarodnih ustanovah.

Video predstavitev

Skip to content