O fakulteti

Predstavitev fakultete

Fakulteta za humanistične študije je bila ustanovljena leta 2000, tri leta kasneje pa je bila med ustanovnimi članicami Univerze na Primorskem. Izvaja študijske programe na univerzitetni dodiplomski in podiplomski ravni ter se znanstveno in strokovno udejstvuje na družboslovnem in humanističnem področju. Pri tem izhaja iz vrednot, ki zagotavljajo kakovost delovanja: odličnost študijskih programov, kompetentnost kolektiva, strokovna rast in dobro počutje študentov, učinkovite povezave v okviru univerze, slovenskega in mednarodnega prostora ter zaposljivost študentov.

Vizija

UP FHŠ se bo krepila in razvijala na pedagoškem in raziskovalnem področju ter postala širše prepoznavna po sodobno zasnovanih, kakovostnih in interdisciplinarnih študijskih programih, z izbirnostjo, ki omogoča študentom, da prilagodijo študij lastnim interesom, po nacionalno in mednarodno prepoznavnem raziskovalnem delu učiteljev in študentov ter usmerjenostjo v značilni kulturni prostor severno jadranskega dela Sredozemlja, v širši slovenski in mednarodni prostor.

Poslanstvo

Na UP FHŠ prispevamo k trajnostnemu razvoju družbe z odpiranjem misli za nova znanja, sodelovanje in spoštovanje pogledov drugih. Študentke in študenti se dejavno vključujejo v izobraževalni proces in raziskovanje. Znanja humanističnih, družboslovnih ved in umetnosti pridobivajo v odprtem dialogu, s pomočjo sodobnih izobraževalnih metod, projektnega dela in izven institucionalnega praktičnega usposabljanja. To jim omogoča, da se razvijajo v široko razgledane, kritične in odgovorne osebnosti. Povezovanje spoznanj različnih disciplin ter izkušnje večkulturnega, večjezičnega in odprtega sredozemskega okolja jim prinašajo dodatne možnosti za samostojno in dejavno vključevanje v družbo.

Vrednote

Pri izobraževalnem in raziskovalnem delu na UP FHŠ sledimo temeljnim vrednotam Univerze na Primorskem s poudarkom na notranjih vrednotah članice:

  • odgovornost in kakovost: v vsem svojem delovanju smo zavezani odgovornosti do znanja, mladih generacij in družbenega okolja, sledimo kakovosti za ustrezen razvoj stebrov humanističnih študijev in usmeritev na dodiplomski in podiplomski ravni;
  • svoboda in odprtost: upoštevanje akademske in ustvarjalne svobode ter razvijanje civilizacijskih pridobitev humanizma, omogočanje in spodbujanje ustvarjalnega vključevanja študentov v študijski in raziskovalni proces ter obštudijske dejavnosti;
  • pripadnost: osebno in tesno notranje sodelovanje med visokošolskimi učitelji, med učitelji in študenti ter dobro razvit tutorski sistem;
  • prilagodljivost: kot mlada fakulteta se lahko hitro odzivamo na spremembe in premike v univerzitetnem prostoru doma in na tujem, odprti smo v regionalni, širši slovenski, evropski in mednarodni prostor, za interdisciplinarne študijske programe s poudarkom na značilnostih sredozemskega prostora in razvejanih kulturnih stikov;
  • inovativnost: svoji skupnosti želimo omogočiti čim boljše pogoje za kakovostno raziskovalno, izobraževalno in umetniško delovanje.
Skip to content