Dobrodošli!

Spoznajte študij humanistike s pogledom na morje
in izkusite vse prednosti praktično usmerjenega pouka
v ustvarjalnem okolju!

Vpis na podiplomski študij

V teku je prijavni rok za magistrske in doktorske študijske programe UP

Aktualno

Oddelek za italijanistiko v Grazu v okviru Erasmus+ KIP

Oddelek za italijanistiko v Grazu v okviru Erasmus+ KIP

V okviru projekta Erasmus + KIP Multimodalnost in večjezičnost pri pouku italijanščine kot tujega jezika/Multimodalità e plurilinguismo nella didattica dell'italiano come lingua straniera, v katerem sodelujejo Univerza v Grazu (Avstrija), Univeza za tujce v Sieni...

Študij

Predstavitev študijskih programov

Mednarodno

Mednarodne izmenjave, štipendije in študij v tujini

Tutorstvo

Informacije o študiju, pomoč in podpora študentom

Vidiki

Študentski humanistični blog

Dodatne aktivnosti

Alumni UP FHŠ

Aktivnosti ZA in OD diplomantov naše fakultete

Konfucijeva učilnica Koper (KUK)

Center za spoznavanje kitajske kulture in jezika

Center za slovenski jezik in kulturo (CSJK)

Učenje slovenščine na vseh nivojih

Dnevi humanistike

Vsakoletni cikel dogodkov, kjer predstavljamo dejavnosti fakultete

Ponudba UP

Skip to content