Raziskovalna dejavnost fakultete

Domov 5 Raziskovanje

Predstavitev

Raziskovalno delo na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem poteka v okviru Inštituta za medkulturne študije (IMŠ) in Inštituta za arheologijo in dediščino (IAD). Njuna raziskovalna področja sovpadajo s humanističnimi in družboslovnimi področji študijskih programov na fakulteti.

UP FHŠ se kot vodilni partner ali partnerska organizacija vključuje v nacionalne in mednarodne projekte, pri čemer poleg temeljnega raziskovanja neguje tudi aplikativno prispevanje k razvoju družbenega okolja, v katerem deluje. Svoje raziskovalne rezultate sodelavci fakultete objavljajo v domačih in tujih revijah ter založbah.

V sodelovanju z Založbo Univerze na Primorskem izdajamo znanstveno revijo Studia Universitatis Hereditati.

Organiziranost

Inštitut za arheologijo in dediščino

Inštitut za medkulturne študije

Unesco katedra

Center MediaLab

Publikacije

Monografije

Slovenska znanstvena zbirka za humanistiko

Libri universitatis hereditati

Studia universitatis hereditati

Zadnji projekti
KONTAKT

Služba za raziskovalno in mednarodno dejavnost
Karin Bandelj
Samostojna strokovna delavka
E-naslov: karin.bandelj@upr.si

Predstojnica Inštituta za arheologijo in dediščino UP FHŠ
doc. dr. Katarina Šmid
E-naslov: katarina.smid@fhs.upr.si

Predstojnica Inštituta za medkulturne študije UP FHŠ
izr. prof. dr. Petra Kavrečič Božeglav
E-naslov: petra.kavrecic@fhs.upr.si

Predstojnica Unesco katedre
prof. dr. Irena Lazar
E-naslov: irena.lazar@fhs.upr.si

Vodja centra MediaLab
izr. prof. dr. Peter Sekloča
E-naslov: peter.sekloca@fhs.upr.si

Skip to content