Izjava o dostopnosti

Domov 5 Fakulteta 5 Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Univerze na Primorskem, in se nahaja na spletnem naslovu: https://www.fhs.upr.si/

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije se zavezuje, da uporabnikom omogočamo dostopnost do osrednjega spletnega mesta fhs.upr.si, v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18.)

Zagotovljene prilagoditve

 • uporabniku prijazna in enostavno spletna stran za navigiranje,
 • berljiva, logično strukturirana z enostavno navigacijo,
 • vsebina je opremljena z internimi in eksternimi povezavami za povezljivost vsebin,
 • odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
 • ustrezni barvni kontrasti med besedilom in ozadjem,
 • predvidljivo delovanje spletnega mesta,
 • stran je možno povečati do 200%,
 • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Vtičnik “meni za dostopnost”

Spletno mesto omogoča tudi namenski vtičnik “Meni za dostopnost” z namenom spodbujanja vključenosti in dostopnosti za vse skupine uporabnikov. Ta omogoča osebam z različnimi oblikami oviranosti prilagojeno zaznavanje, razumevanje, navigacijo in interakcijo s spletiščem. Na voljo je možnost izbiranja:

 • barvnih shem (črno belo, temni kontrast, svetli kontrast),
 • berljive pisave,
 • podčrtane povezave,
 • spreminjanje velikosti pisave

Stopnja skladnosti

Spletno mesto https://www.fhs.upr.si/ je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Nedostopna vsebina zaradi nesorazmernega bremena

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Spletna stran je skladna s standardom SIST EN 301 549 V3.2.1., ki je zahtevan v ZDSMA in jo lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti. Kljub temu nekatere trenutno objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Primeri takih vsebin so:

 • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa,
 • različne kompleksne preglednice s podatki,
 • nadomestni opisi naloženih slik,
 • vsebine v formatih, ki zahtevajo uporabo namenskih aplikacij,
 • arhivska gradiva in vsebine.

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informaciji ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na e-naslov info@fhs.upr.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.ijs@gov.si

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Ministrstvo za javno upravo
Inšpektorat za javni sektor
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
gp.ijs@gov.si
www.ijs.gov.si

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je bila pripravljena 17. 4. 2023 na podlagi samoocene.

KONTAKT

Dekanat

Univerza na Primorskem Fakulteta za humanistične študije
Titov trg 5, 6000 Koper

dekanat@fhs.upr.si
+386 (0)5 663 77 44

Katalog informacij javnega značaja
Skip to content